Förra veckan gick Ericsson ut med chockbeskedet att misslyckanden inom deras affärsstödsystem kostar bolaget sex miljarder kronor – något som slår mot vinsten 2018. Därtill väntas ytterligare kostnader på 1,5 miljarder kronor tillkomma under 2019.

I pressmeddelandet från Ericsson skriver de att portföljområdet Business Support System (BSS) inte visat ”tillfredsställande framsteg” och att den tidigare strategin som inkluderade utveckling av nästa generations plattform full-stack Revenue Manager inte lyckats och att denna lösning inte genererat intäkter.

Martin Sundblad, analytiker på IDC, har följt satsningen på nära håll sedan den sjösattes 2009. Det var vid en tid då telekomjätten inte såg någon större tillväxt för nätverksdelen framöver och man ville ha fler ben att stå på.

– De här systemen skulle bli ett tredje ben vid sidan av networks och global services. Det här är en stor marknad och då gjordes analysen att många operatörer skulle byta ut sina system, säger Martin Sundblad.

Vad var det då som gick snett?

– Det här handlar ju om faktureringssystemen ute hos operatörerna. När man sjösatte detta var ju planen att det fanns ett behov av stora transformeringsprojekt ute hos operatörerna inom det området. Men det har inte skett i den skala som Ericsson trott. Operatörerna har sett det som för dyrt och i stället valt att hålla liv i sina gamla system.

Martin Sundblad säger vidare att de här systemen är "hjärtat i intäktsgenereringen för operatörerna".

– Det är en stor kostnadspost för operatören, och ofta en huvudvärk, eftersom omvärlden förändras fortare än vad BSS-systemen klarar av.

Varför har operatörerna valt att hålla inne med de här satsningarna?

– De har satsat på lönsamhet i stället för på tillväxt och då har de valt att försöka hitta sätt att förbättra de gamla systemen i stället för att investera i nya.

Det finns ändå en del volymer på den här marknaden. Enligt analysföretaget Global Market så omsatte den 30 miljarder dollar 2017 och kommer att ha en årlig tillväxt på sju procent fram till 2024. Så varför misslyckas Ericsson inom ett sådant område?

– Ericsson är ju tredje största leverantör, och deras produktsatsningar har varken nått tillväxt eller lönsamhet. Konkurrenterna har varit mer framgångsrika och Ericssons tyngdpunkt har legat fortsatt mycket på nät, säger Martin Sundblad.

IDC:s bedömning är att Ericsson omsätter 1,7 miljarder dollar på stödsystem. Men trots de här neddragningarna så väntas de behålla verksamheten.

Vad tror du händer med den i framtiden?

– Jag tror att de har kvar de här delarna men att de har mindre fokus på dem, men det får vi väl se när de släpper sitt bokslut, då de har sagt att mer information ska komma. Vi tror att den nya produkten inom det här området, revenue manager, kommer att läggas ner.

Vad kan man då tänka sig att det här innebär för personalen?

– Ericsson har aviserat att det blir neddragningar, men hur stora neddragningarna blir är det svårt att spekulera i.

Ericsson uppger att ytterligare detaljer kommer presenteras i samband med företagets rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 den 25 januari 2019.

Läs också: 
2019 blir året då 5G går från snack till verkstad
Sveriges första 5g-nät invigt: ”det här är nationell kritisk infrastruktur”