Upphandlingen av ett vårdinformationsstöd till de fem landstingen i den så kallade Sussagruppen – Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland – blev klar i slutet av december.

Det är den hittills största av de tre upphandlingar av nya it-stöd i vården som genomförts under det senaste året­, värd 2,7 miljarder kronor över tio år. Cambio Healthcare stod som vinnare.

Men när tiden för överklaganden nu gått ut så står det klart att upphandlingen överklagas av Intersystems.

Upphandlingen omfattar ett vårdinformationssystem inklusive stöd bland annat för operation, anestesi/intensivvård, obstetrik och cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll. Tanken var att teckna avtal den 28 februari och att införandet skulle ske från och med 2021.

I och med att det kommit in en överklagan kan tidplanen nu bli framskjuten.

– Vi fortsätter vårt interna arbete med förberedelser kring verksamhetsutveckling och förberedelser inför implementation. Parallellt med det arbetet kommer vi att bemöta överprövningen och sedan avvakta förvaltningsrättens utslag, säger Ulrika Landström i en kommentar på de fem landstingens intranät.

Läs också:
Offentliga sektorns nya e-leg håller inte måttet – projektet stoppat
Trögt för ny teknik i välfärden – ”Sverige borde ta sig i kragen”