Av alla Juseks medlemsgrupper – bland annat jurister, ekonomer, samhällsvetare och kommunikatörer – är systemvetare de som trivs bäst på jobbet, det visar en ny undersökning från Jusek.

Totalt är 58 procent av Juseks medlemmar nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete medan 61 procent av systemvetarna uppger att de är det.

Tre av fyra är mycket engagerade i sitt jobb och sju av tio tycker att det gör livet meningsfullt.

Systemvetarna är den minst stressade gruppen och de som är mest nöjda med sin lön och sina kolleger. Detta trots att de är den grupp som löper störst risk att bli av med sitt jobb. I gengäld har de dock lättare att hitta ett nytt.

Bilden är alltså på det hela taget ljus men det finns självklart luckor. Hälften av systemvetarna känner exempelvis inte att de får utlopp för sin kreativitet och en av tre upplever inte att de lär sig nytt i sitt arbete.

Och även om systemvetarna som grupp inte är så stressade så uppger ändå en av tre att det inte finns utrymme för återhämtning efter en period av mycket jobb. Två av tio har svårt att sova för att de ligger och tänker på jobbet och lika många känner inte att de har någon balans mellan jobb och fritid.

Bästa åtgärden för att förbättra deras arbetsmiljö är enligt Juseks undersökning att ge möjlighet till lärande i arbetet.

– De flesta systemvetare anser att de har en god arbetsmiljö. Det innebär att de arbetsgivare som vill rekrytera de bästa talangerna inte bara måste erbjuda en marknadsmässig lön utan också ett högt välbefinnande arbetet. Att stimulera lärandet i arbetet är en avgörande åtgärd för att förbättra systemvetarnas arbetsmiljö ytterligare, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek i en kommentar till undersökningen.

Andra åtgärder för en bättre arbetsmiljö är att ge möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb, se till att verksamheten bedrivs effektivt, ge dem inflytande över vilka arbetsuppgifter som ska utföras, ge löpande stöd av närmaste chef och till sist ge en skälig lön som avspeglar arbetsinsatsen.

Läs också: 
Många utvecklare sugna på att frilansa – friheten lockar
22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem