Kostnaderna för Stockholms stads hårt kritiserade skolplattform har skenat iväg rejält. Det skriver DN, som konstaterar att det under 2018 tillkom kostnader utöver den tidigare budgeten på 139 miljoner kronor. Och under 2019 beräknas driftkostnaden bli ytterligare 119 miljoner kronor. Det är alltså 258 miljoner högre än den tidigare kända budgeten på 695 miljoner kronor.

Det är utvecklingsbudgeten som uppgår till 695 miljoner kronor, och plattformen beräknas vara i utvecklingsfasen fram till i höst, detta eftersom vissa delar av plattformen ännu inte levererats.

Anette Brifalk, enhetschef på stadsledningskontoret, skriver följande om de extra driftkostnaderna i ett mejl till DN:

”Utöver detta har vi under 2018 haft två kostnader inom ramen för drift, licenser, support och förvaltning; en engångskostnad på 71,5 mkr för licenser för barn- och elevregistret samt en kostnad på 22,3 mkr för uppstart av förvaltningsarbetet. Dessa kostnader har tagits i eget kapital”.

DN redovisar också Stadsledningskontorets siffror för hur kostnaderna för Skolplattformens moduler ser ut under 2019.

Så här ser fördelningen ut mellan plattformens olika moduler:
 

Startsida, elever/pedagoger 7,8 miljoner kronor
Startsida, vårdnadshavare 8,6 miljoner kronor
Pedagogiskt genomförande 6,2 miljoner kronor
Planering och bedömning 5,4 miljoner kronor
Barn- och elevregistret 45,0 miljoner kronor
Elevdokumentation 20,2 miljoner kronor
Frånvaro/närvaro 16,7 miljoner kronor
Schema 9,3 miljoner kronor

Totalt: 119 253 000 kronor.

Läs mer:
”Det fungerade på teststadiet” – Stockholms it-direktör om haveriet med skolplattformen
Hård lärarkritik mot Stockholms nya skolportal