Det är bolaget DGC Access, som är en del av Candidator DGC, som tagit hem IVO:s upphandling av it-drifttjänster. IVO har till uppgift att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, håller god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Candidator DGC ska nu leverera drift- och säkerhetstjänster, applikationsdrift, arbetsplatstjänster samt användarsupport till IVO:s verksamhet och cirka 750 medarbetare. Införandeprojektet inleds omedelbart och leverans ska vara klar under senhösten 2019.

Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två plus ett år. Avtalsvärdet för de fyra första åren beräknas vara cirka 85 miljoner kronor.

– IVO:s verksamhet blir allt mer beroende av dataanalys, statistik och uppföljning. Vi behöver utnyttja digitaliseringens potential för att skapa tillförlitliga tjänster, utveckla vår informationshantering och effektivisera våra processer. Målet är att förenkla och kvalitetssäkra kontakterna med både medborgare och vård- och omsorgsgivare. En viktig uppgift för Candidator DGC är att skapa de bästa förutsättningarna för detta, säger Sofia Palmér, it-chef på IVO.

– Att vi vinner IVO:s stora upphandling och fortsätter stärka vår position som leverantör till offentlig sektor är roligt och helt i linje med vårt uttalade mål om att ta marknadsandelar inom denna marknad, säger Magnus Blom, affärsområdeschef på Candidator DGC.

Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration här.