Bara under årets första veckor har det utannonserats en rad spännande it-upphandlingar i offentlig sektor, stora som små, och det är naturligtvis välkommet för branschen nu när osäkerheten i den privata sektorn breder ut sig.

– Det händer oerhört mycket i offentlig sektor. Om man ser på de upphandlingar som ligger ute så är Statens inköpscentrals upphandling av konsulttjänster oerhört viktig. De har ju gjort klart vissa regioner, men det är andra delar som ska göras klart nu i vår. Det krävs investeringar i digitalisering för att myndigheterna ska kunna fullfölja sina uppdrag.

Det säger Fredrik Tamm, grundare av analys- och konsultföretaget Doublecheck.

– En annan viktig faktor inom offentlig sektor nu i vår är ju den nya digitaliseringsmyndigheten Digg och vad effekten av denna blir. Det blir som en slags internkonsult för "bättre beställningar" för hela Myndighetssverige.

Just Digg är också en av de myndigheter som just nu genomför upphandlingar av it, då de letar efter en leverantör för förvaltning och utveckling av webbplatsen digg.se, ett uppdrag som också kan komma att omfatta andra webbplatser inom Diggs område.

Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, upphandlar lagringssystem och servrar samt stationära pc.

Andra stora klientupphandlingar som pågår är Kammarkollegiets upphandling som omfattar datorer, bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör.

Andra konsultupphandlingar som är ute är, förutom Statens Inköpscentrals jätteupphandling, att Göteborgsregionens kommunförbund upphandlar resurskonsulter och Kungliga Tekniska högskolan AV-konsulter.

Fredrik Tamm tror att investeringarna i digitaliseringen från offentlig sektor tilltar. De senaste siffrorna som finns tillgängliga genom DS Insikt är från 2017 då det köptes it för 27,8 miljarder kronor.

Fredrik Tamm, Doublecheck.
Fredrik Tamm, Doublecheck.

– Det var en viss ökning från året innan, med ett par hundra miljoner. Jag gissar att ökningen kommer att bli större i år, och det beror på att myndigheterna måste göra mer digitalt, för att fullfölja sina uppgifter. Tidigare köpte offentlig sektor it för att effektivisera och slimma – nu investerar de för att uppfylla de krav de har på sig.

En stark trend i offentlig sektor just nu är att myndigheterna blir mer måna om hur de upphandlar, säger Fredrik Tamm.

– Det har nog att göra med alla de it-haverier som vi sett de senaste arton månaderna i offentlig sektor, där ett antal större it-projekt havererat. Det börjar få effekt. De tar in bättre kravställare. Det gör också att de handlar in mer kompetenta beställare som till exempel verksamhetsarkitekter. Det är ett större fokus på nettoeffekten och funktionen än på att bara ersätta befintliga system.

Ytterligare en stark trend är att behovet av användarnära it-stöd ökar, säger Fredrik Tamm.

– Offentlig sektor tar tillsammans med partners fram digitala tjänster, som ett hjälpmedel för medborgare och användare. Innovationsprocesserna för detta och för att skapa nya arbetsformer och metoder kommer närmare beställarna. Exempel på det är Arbetsförmedlingens jobtech-satsning och Kriminalvårdens krim-tech.

Offentlig sektor blir också intressantare för leverantörerna nu när det är skakigare i den privata sektorn, som en följd av osäkerhet och oro inför lågkonjunktur och handelskrig.

– Det är fler som intresserar sig för offentlig sektor, och det är gynnsamt för myndigheterna då konkurrensen ökar.

Läs också:
Huggsexa om statliga it-miljarder
Trio äger glödheta sektorn – har snart hälften av de offentliga it-affärerna

Fakta

* Kammarkollegiet har olika upphandlingar i olika regioner för it-konsulttjänster. Utöver de tre regionerna planeras också en fjärde och rikstäckande upphandling som avser it-konsulttjänster Team. Syftet med denna är att kunna avropa hela team, arbetslag eller flera konsulter från olika kompetensområden. I mars väntas framtagning av underlag ske, i april annonseringen och tilldelningsbeslutet är planerat att ske i oktober.

Kammarkollegiet upphandlar också ett klientavtal. Omfattar datorer, bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör. En pågående upphandling där utvärdering och tilldelningsbeslut ska ske i mars.

* Lidingö stad upphandlar ramavtal av klienter där också av-utrustning och närliggande produkter och tjänster ingår. De närliggande produkterna kan vara till exempel spelkonsoler och kameror.

* Kungliga Tekniska högskolan, KTH, upphandlar stöd i form av konsulttjänster vid utbyte av AV-utrustning till ny teknik, men också vid projektering och planering av utrustning till nya lärosalar och mötesrum.

* Nya myndigheten för digital förvaltning, Digg, i Sundsvall upphandlar förvaltning och utveckling av webbplatsen digg.se – ett uppdrag som också kan omfatta andra webbplatser inom Diggs område.

* Göteborgsregionens kommunförbund är på jakt efter ”särskilda it-konsulttjänster för specifika verktyg”. De avser att teckna avtal med ”en leverantör för vardera två spår för resurskonsulter” – där det första spåret gäller systemutveckling, applikationsutveckling och motsvarande, och det andra design, gränssnittsdesign, html/css-utveckling och motsvarande.

* Västtrafik i Göteborg upphandlar internet på tåg. Det här innefattar utrustning för mobil kommunikation över mobilnät, en filtrerbar och volymbegränsad internettjänst via wifi till kunder på tåg. Tjänster för driftövervakning, support och helpdesk ingår.

* Strålskyddsmyndigheten i Solna upphandlar ett heltäckande konsultstöd för myndighetens samordnade civilförsvarsplanering. Upphandlingen innehåller två delområden: Den organisationsnära och den informationstekniska. Då konsulter kommer att ta del av säkerhetsklassad information vid utförande av uppdraget i myndighetens lokaler är upphandlingen säkerhetsskyddad (SUA).

* Region Stockholm (före detta Stockholms läns landsting) upphandlar server- och lagringssystem med tillhörande programvara samt kompetensstöd. Dessutom är myndigheten på gång med en upphandling av patientnära panel-pc och stationära pc.