Det nyfusionerade Candidator DGC fortsätter ta hem offentliga affärer. Efter Inspektionen för vård och omsorg är det klart med nästa affär. Den här gången är det Sollentuna kommuns som upphandlat server- och applikationsdrift. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning tre plus tre år och avtalsvärdet för de tre inledande åren beräknas till cirka 15 miljoner kronor.

Införandeprojektet kommer enligt bolaget att påbörjas omgående och driftsättning sker under sommaren 2019.

– Vi har i vårt upphandlingsarbete haft stort fokus på att skapa en tydlighet i vad som ska levereras, i syfte att få en väl fungerande avtalsgrund för samverkan. Vår upplevelse av upphandlingsarbetet är att inblandande leverantörer har uppskattat detta på samma sätt som vi har gjort det, den ömsesidiga förståelsen blir större och vi undviker kravformuleringar som på olika sätt blir onödigt kostnadsdrivande, säger Michael Jansson, it-chef på Sollentuna kommun och motiverar valet så här:

– Genom förhandlat förfarande, som egentligen kan ses som en serie ömsesidiga förtydliganden, kan vi säkerställa kvalitet för alla parter. Vi tycker att alla leverantörer som valde att deltaga i förhandlingen har haft stort fokus på att det ska bli bra. Candidator DGC hade i sitt slutanbud det bästa utvärderingspriset och vi ser fram emot att ha dem som leverantör.

– Det är mycket roligt att vi nu får Sollentuna kommun som kund, vilket ytterligare stärker vår position inom offentlig sektor. Nyligen har vi även vunnit Solna Stad och Inspektionen för vård och omsorg. Vi har duktiga medarbetare som med sitt personliga engagemang kommer att säkerställa Sollentuna kommuns kundnöjdhet. Hög kundnöjdhet är vårt viktigaste mål och vår framgång bygger på såväl kundernas förtroende som det fina arbete våra medarbetare gör, säger Magnus Blom, affärsområdeschef på Candidator DGC.

Läs också: 
Candidator DGC tar offentlig skalp värd 85 miljoner


Premiär! Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration här.