Återkallandet av de eu-domänerna som idag tillhör både privatpersoner och organisationer kommer att ske oavsett om Storbritannien lämnar EU genom ett avtal eller inte, alltså det som brukar benämnas mjuk eller hård Brexit. I värsta fall kan det innebära att tusentals brittiska sajter under eu-domän får börja om från början. Inga fler eu-domäner kommer heller att delas ut till brittiska privatpersoner eller organisationer.

De berörda domänerna kommer att försvinna från webben inom 48 timmar efter återtagandet. Detsamma gäller förstås epost och andra tjänster knutna till de aktuella domänerna, till exempel certifikat. Enligt en anonym källa till nyhetstjänsten Euractiv berör beslutet inte mindre än cirka 250 000 eu-domäner.

Om Storbritanniens utträde ur EU sker tillsammans med ett avtal, en mjuk Brexit, kommer återkallandena av domänerna att träda i kraft den 1 januari 2021. Det framgår inte när återkallandena sker om det blir en hård Brexit.

Det var i mars 2018 som EU-kommissionen meddelade berörda parter att det förelåg en risk för att EU skulle återkalla eu-domänerna, men sen dess har berörda parter svävat i ovisshet. Redan då, i mars 2018, sjönk antalet brittiska eu-domäner med 100 000 registreringar.

Förhandlingar om övergångsarrangemang sker i detta nu och kommer att sluföras nästa vecka, men det är redan känt sedan tidigare att domänerna ska återkallas oavsett hur ett eventuellt utträdesavtal mellan Storbritannien och EU utformas. Det berörda parter kan hoppas på är att återkallandet kan ske så smidigt som möjligt.

Läs också:
Ministerrådet bromsar kontroversiellt förslag till digital upphovsrätt
Ny våg av domänkapningar ”saknar motstycke”