Affärssajten Fast Company tipsar om följande idéer för att få ett fördjupat engagemang på jobbet – som i sin tur ökar chanserna för att din chef ska uppmärksamma ditt jobb.

1. Var med och skapa en mentorskultur
Varje arbetsplats är full av människor med stor erfarenhet, men som inte får möjlighet att dra nytta av den. Ta en runda runt ditt kontor för att se vilka kompetenser och förmågor medarbetarna har och som de är villiga att dela med sig av. Du kan upptäcka att någon som är en fena på att arbeta med komplexa kalkylark mer än gärna sprider den här kunskapen till andra. Ett mentorskap kan bli en win-win, där mentorn stärks i sin roll och adepten lär sig nya saker.

2. Se till att hålla kursen
En bra ledare arbetar med sina anställda för att skapa årliga personliga mål. Om de här målsättningarna inte uppnåtts i mitten eller slutet av året så kan det vara svårt att hinna i kapp. Starta det nya året med att schemalägga månatliga ”möten” med dig själv för att gå igenom framstegen du gör. Om du kommer fram till att du inte har arbetsuppgifter som för din karriär framåt, så sätt dig ner med din handledare eller chef. Du kan behöva justera några mål, eller din chef kanske kan dra ner på andra uppgifter som gör att du inte uppnår de strategiska målen ni tillsammans arbetat fram.

3. Gift ihop klagomålen med lösningar
Chefer är vana vid att ha anställda som klagar inför dem. Bli inte den anställde som inte gör annat än att klaga. Du kommer att mötas av större respekt om du också presenterar några möjliga lösningar på det som frustrerar dig.

Om du identifierar ett problem och presenterar en lösning hjälper du både ledningen med beslutsfattandet och får egna plus i kanten.

4. Tänk på varumärket
Företaget som du arbetar för har investerat stora resurser i att bygga ett starkt varumärke och du representerar det varumärket när du befinner dig på konferens, affärsmiddag, mässa eller event – så se till att du gör det på bästa sätt.

Se också till att dela med dig av din expertis på Linkedin och upprätthåll ditt yrkesmässiga rykte när du använder sociala medier.

5. Jobba smartare, inte hårdare
Om du inte redan försöker hitta sätt att jobba mer effektivt – så gör detta till en av dina viktigaste professionella målsättningar under året. Alla innovatörer är inte som Steve Jobs som vänder upp och ner på hela branscher – utan det kan också vara människor som chefen i en icke-vinstdrivande organisation som infört ett sätt att arbeta med delade dokument, för att få ordning på möteskulturen.

Om du som anställd har en idé om hur organisationen kan bli smidigare så låt din chef få veta det. Ett exempel är att skapa en plats för både chefer och anställda att notera saker som behöver avhandlas i veckan – vilket kan göra det enklare för alla att förbereda sig inför uppgifter och möten.

Läs också:
22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem
Här är it-jobben som betalar bäst – och sämst