Nu avslutar Försäkringskassan och Inera, som ägs av Sveriges Kommuner och landsting, sitt gemensamma arbete med Efos – e-identitet i offentlig sektor.

Projektet drog igång för tre år sedan och handlar om att ta fram en standardiserad tjänstelegitimation som i första hand ska ersätta de identifikationslösningar som används i dag – Siths inom vården och MCA på Försäkringskassan och en rad andra myndigheter.

Tanken var att den nya tjänstelegitimationen byggd på Efos skulle introduceras i år. Men som CS rapporterat har tidsplanen för projektet inte hållit utan förändrats flera gånger och i höstas stoppade Inera projektet eftersom det inte levde upp till de krav på tillgänglighet som ställs i vården.

Och nu avbryts alltså samarbetet kring den gemensamma lösningen och Inera och Försäkringskassan går olika vägar.

Enligt Stefan Olowsson, cio på Försäkringskassan, handlar det om att behoven och kraven på tillgänglighet ser väldigt olika ut på myndigheterna och i vården. Det gör att en kommande lösning inte alls blir kostnadseffektiv för Försäkringskassan.

– Vi har inte alls lika höga krav och det blir väldigt dyrt för oss att byta till en legitimation som har samma krav på tillgänglighet som vården har. Det handlar om 300-400 procent dyrare.

De myndigheter som skulle börjat använda Efos fortsätter nu med MCA. När det gäller regionerna fortsätter man nu med Siths-korten. Enligt Försäkringskassan och Inera påverkas inte tjänsterna negativt av att avtalet sägs upp utan snarare om att fokus åter hamnar på dessa tjänster.

Samtidigt fortsätter både Försäkringskassan och Inera att arbeta med den upphandlade leverantören Secmaker för att utveckla sina legitimationer enligt Efos-ramverket.

– När vi nu går skilda vägar så delas avtalet upp mellan oss, säger Petter Könberg, chef för it-avdelningen på Inera.

Är det enklare att utveckla en lösning nu när ni bara behöver titta på vad verksamheten i regionerna behöver?

– Man kan väl säga att det är enklare om det handlar om ett mer avgränsat behov, säger han.

Även om samarbetet nu avbryts så betyder det inte att en gemensam tjänstelegitimation skulle vara en dålig idé enligt Stefan Olowsson.

– Frågan fanns med i den utredning som gjordes innan den nya Digitaliseringsmyndigheten, Digg, kom på plats. Och vi kommer nu att ta upp den här frågan med dem.

Och Petter Könberg håller med:

– Det vore väldigt bra om de kan axla det ansvaret. Vår förhoppning är att det ska bli enklare i och med att våra lösningar nu bygger på Efos-ramverket.

Skulle det fungera bättre om det var en lösning som hade olika nivåer på tillgänglighet för olika verksamheter så det inte blev så dyrt?

– Ja, så skulle det kunna se ut, säger Stefan Olowsson.

Läs också: 
Offentliga sektorns nya e-leg håller inte måttet – projektet stoppat
Svenska e-legitimationer står utanför EU:s id-samarbete