Nu har det sista steget tagits i en process för att kunna låta data flöda fritt mellan EU och Japan en motsvarighet till Privacy Shields-reglerna som används mellan USA och EU.

På vägen har Japan vidtagit ett antal åtgärder som ska garantera att data som förs över från EU ska hanteras enligt europeisk standard.

Det handlar bland annat om att villkoren för att föra över EU-data från Japan till ett tredje land skärpts och skyddet av känsliga data har stärkts enligt EU-kommissionen.

Japan försäkrar också att deras myndigheter för brottsbekämpning och säkerhet bara ska få tillgång till persondata om det är absolut nödvändigt, att det ska ligga under oberoende tillsyn och att det ska finnas mekanismer för att klaga på sådana beslut.

Européerna kommer att gynnas av den höga säkerheten när deras data överförs till Japan och överenskommelsen skapar världens största område för fritt flöde av data framhåller EU-kommissionären Věra Jourová.

– Våra företag kommer också att ha nytta av en privilegierad tillgång till en marknad med 127 miljoner konsumenter. Investering i integritet lönar sig; detta arrangemang kommer att fungera som ett exempel för framtida partnerskap inom detta nyckelområde och hjälpa till med att skapa globala standarder, säger hon i en kommentar.

Efter två år ska en första gemensam granskning göras för att bedöma hur ramverket fungerar. Därefter ska tillsyn ske vart fjärde år.

Läs också: 
Okej att flytta EU-data till USA? Än är det grönt ljus
GDPR: Här är allt du behöver veta om EU:s dataskyddsregler