Benny Svensson började förra året som cio för Ikea. Men nu är han i stället chef för den digitala transformationen på Ikea, eller Ingka som koncernbolaget heter nu efter Ingvar Kamprad även om varumärket fortsatt är Ikea.

Skiftet av roll är talande för det som händer på Ikea just nu. För det handlar inte bara om att företaget börjat med e-handel som komplement till de traditionella varuhusen. Nej, det är en stor digital förändringsresa som pågår förklarar Benny Svensson.

– Under hösten satte vi en ny digital strategi för Ikea Group, säger han.

– Vi går från att vara en it-avdelning som ska se till att lösa ett affärsbehov till digital förändring där allt integreras – från hur vi utvecklar produkten till logistikkonceptet till kundmötet.

För drygt fem år lade Ikea ut sin applikationshantering till IBM, Capgemini och HCL.

– Det fanns goda skäl till det då, men nu ser vi att vi behöver vara mer flexibla och behöver ha den kompetensen inom företaget. Det är ett skifte där vi börjar utveckla mer själva och behöver attrahera digitala talanger. Men självklart kommer vi att behöva hjälp utifrån också.

Till skillnad från en it-avdelning som stöttar i bakgrunden kliver nu digitaliseringen alltså fram i förgrunden för Ikeas arbete. Digital utveckling ska bli en del av kärnverksamheten och en ny paradgren är tanken.

Så vilka områden arbetar ni särskilt med just nu?

– Vi jobbar med att uppgradera och förnya vår webb, vi tittar på hur våra appar ska vara och hur vårt kundflöde från lager till kund ser ut ­där vi ställer om det mesta. Ja egentligen handlar det om hur hela vår digitala bottenplatta ser ut, säger han.

Precis som på andra företag har man också gått från förstudier och långa projekt till ett digitalt produktfokus med kortare ledtider och agila arbetssätt. Infrastrukturen går också allt mer mot molnlösningar.

– Där använder vi olika molnleverantörer för olika tjänster för att ha en flexibilitet och få de bästa förmågorna med respektive leverantör, säger Benny Svensson.

Är det några särskilda tekniktrender som är särskilt viktiga för Ikea framåt?

– Vi utvärderar ständigt aktuella trender. Men data är väldigt viktigt för oss och personaliseringen. Vi har fokus på kundens behov och mäter olika digitala kanaler. Det gäller också att hålla balansen så att helheten hålls ihop utan att bli en bromskloss för innovation.

I takt med att era produkter digitaliseras får nu också ett nytt ansvar för att se till att de är säkra – hur ser du på det?

– Vi jobbar väldigt mycket med it-säkerhet. Och säkerheten i designen har verkligen seglat upp som något som kommer in tidigt och är en del i den digitala utvecklingen. Så vårt fokus på digital säkerhet är större än tidigare, mycket större.

Ikea har ofta gått före, men när det gäller digitalisering så har de ännu inget självklart försprång.

– Under 75 år har vi optimerat den fysiska värdekedjan och nu i ett par år har vi arbetat med att bli relevanta och effektiva i fler kanaler. Det här är en jättestor omställning för oss. Men vi har gott självförtroende om att kunna knäcka koderna, säger Benny Svensson.

– Många inom handeln sitter med legacylandskap som snabbt ska omvandlas till ett agilt digitalt landskap. Vi vill gärna få in lärdomar från dem som varit med om digitala transformationer och sedan fundera på hur vi gör det på ett Ikeasätt

Omorienteringen har redan satt tydliga avtryck. I november meddelades att 7 500 anställda skulle sägas upp med anledning av att hela organisationen skulle förenklas och förnyas. I stället behövs nya kompetenser.

– Totalt på Ikea ska vi anställa 11 500 och inom det digitala handlar det om mellan 500 och 1 000 personer. I dag är vi runt 2 500 inom den digitala delen, säger Benny Svensson.

Hur ska ni lyckas locka så många? Litar ni till att Ikea är ett tillräckligt lockande varumärke?

– Nej, vi är medvetna om att vi inte profilerat oss på den här arenan och där har vi ett jobb att göra för att kunna attrahera rätt kompetens. Vi är kända för produktdesign, men nu vill vi också bli kända för vår coola digitala utveckling.

Läs också: 
Ikeas största utmaning: att gifta ihop det digitala med det fysiska
Ikeas affärsmodell under press – ”vi behöver förändras”