När många anställda på Google gick ut i protest mot Googles planer att starta en censurerad version av söktjänsten i Kina (Dragonfly), men även kring anklagelser om sexuella trakasserier, organiserade sig gruppen med hjälp av Gmail. Då var tongångarna från Googles ledning överslätande och till och med uppmuntrande: ”Även i svåra tider är vi uppmuntrade av våra kollegors engagemang för att skapa en bättre arbetsplats, engagemanget har under senaste veckorna blivit väldigt tydligt”, sa Googles vd Sundar Pichai i ett uttalande i samband med protesterna i höstas.

Den amerikanska myndigheten National Labor Relations Board, vilken i Sverige ungefär motsvaras av Arbetsmiljöverket, har i ett fall från 2014 gällande en liknande organiserad protest vid företaget Purple Communication beslutat att arbetstagare har rätt att organisera sig med hjälp av företagets e-post. Beslutet fattades av en majoritet bestående av tre demokratiska ledamöter mot två republikaner.

Google har vid två tillfällen i maj 2017 och nu senast i november förra året, genom sina advokater, försökt att lobba för att NLRB ska ta tillbaka sitt beslut, skriver Bloomberg. NLRB motiverade sitt beslut med att e-post är ”en naturlig samlingspunkt för de anställda, särskilt om de arbetar i en utspridd organisation”. De republikanska ledamöterna menade dock att det borde finnas andra medier för de anställda och de vill organisera sig.

Google säger till Bloomberg att de ”inte lobbar för att ändra reglerna” utan deras ansträngningar är helt enkelt ett möjligt ”legalt försvar” för företaget. Googles agerande fördömdes direkt av de Googleanställda som med jämna mellanrum protesterar utanför Googles olika kontor runt om i världen, så kallade walkouts.

Wilma Liebman, som var ordförande i NLRB under president Obama, säger till Bloomberg att skyddet för medarbetare att använda e-post i dessa sammanhang är ”ganska fundamentalt” givet den centrala roll e-post har för kommunikation inom arbetsplatser. ”Med tanke på Googles retorik om fritt utbyte av idéer och de själva som en mekanism för kommunikation, är det ironiskt att Google, av alla företag, tar en sådan trångsynt position”.

Läs också:
Google lägger ner plan på sökmotor i Kina efter intern kritik
Google får hård kritik för planen att stoppa annonsblockerare i Chrome