– Jag ser utmaningar överallt. Allt förändras och tekniken går snabbt framåt så det gäller att få en hastighet i organisationen, säger Scanias cio, Jan Andries Oldenkamp.

Ett av de viktigaste arbeten som Scania gjort är att göra data mer tillgängliga så att alla på företaget ges större möjlighet till insyn. Informationen har samlats i oförändrad form i så kallade data lakes, datasjöar. Där kan den nås direkt eller så kan den via datalager användas strukturerat i BI-verktyg eller avancerad dataanalys.

– Den operativa användningen av informationen gör vi genom api-integration för att göra applikationsdata tillgängliga, säger han.

Och det är inte bara på it-avdelningen som det finns dataanalytiker, många affärsområden har dataanalytiker direkt knutna till sig.

Informationen gör det möjligt att hitta samband och mönster på nya och ibland oväntade sätt. Som exempel pekar Jan Andries Oldenkamp på att man kan analysera ljudfilerna från bilar för att se om de fungerar som de ska.

– Den informationen gör det också möjligt att arbeta med AI. Och det är det här som är att vara ett datadrivet företag. Det som tidigare gjordes av ingenjörer kan man nu göra med information.

Ett viktigt steg på vägen togs för ett år sedan när Scania avbolagiserade it-avdelningen.

– Som it-bolag sågs vi bara som en leverantör till verksamheten, som något separat. Vi måste vara en del i verksamheten för att vara en möjliggörare. Jag sa det till vår vd och han höll inte bara med mig utan stöttar till 100 procent.

Scanias cio, Jan Andries Oldenkamp
Scanias cio, Jan Andries Oldenkamp.

Det handlar om hastighet och att få en närhet till de olika affärsområdena. Allra helst hade Jan Andries Oldenkamp sett att it-avdelningen också lämnat det hus som de sitter i sedan bolagstiden.

– Jag tror inte att vi kan skapa värde genom att bara förstå it, vi måste ha förståelse för verksamheten och verksamheten måste ha förståelse för it. Helst vill vi sitta ute i verksamheten men problemet är att vi växer som företag och det innebär att det är platsbrist överallt, det är ett bekymmer.

Men det finns några affärsområden där it-folket flyttat ut och sitter sida vid sida.

– Ett bra exempel är inköp. Där har vi en it-grupp som är samlokaliserad med dem men som också är en del av deras ledningsstruktur. Där jobbar de direkt med varandra och hör vad det pratas om.

När det inte fungerar att samlokalisera används rotationsscheman så att de på it-sidan möter alla affärsområden och skaffar naturliga gränssnitt med verksamheten och vet vilka man ska tala med, ofta finns det produktägare.

– Det engagerar också grupperna som arbetar mot verksamheten och ger dem kapacitet och möjlighet att påverka situationen så att de slipper be om utvecklare och testare – i stället sköts så mycket som möjligt direkt på plats, så nära verksamheten som möjligt.

Dessutom arbetar it-avdelningen med att trycka ner beslutsfattandet till teamen och minska antalet roller.

Affärsområdena har sina egna digitala eldsjälar som är utsedda för att accelerera utvecklingen. Det är personer som inte hör till it-avdelningen utan sitter i verksamheten och de ska se till att driva frågorna och få upp digitaliseringen högre på priolistan. De blir också ett välkommet bollplank för it-avdelningen.

På it-avdelningen har det skapats olika leveransfunktioner för olika processer – som sälj, service, support, finans, inköp och produktutveckling förklarar Jan Andries Oldenkamp.

– Och så har vi en infrastrukturgrupp, en för delade it-tjänster och en för tjänster åt slutanvändarna där det handlar om sådant som alla berörs av för att på så sätt få skalfördelar.

Scania arbetar, som så många andra, med att ta sig ur sitt gamla systemarv och framför allt sker förflyttningen till molnet.

– All nyutveckling sker i molnet och de flesta nya applikationer är saas. Det är bara de gamla systemen som ligger lokalt.

Den grupp som sköter it-infrastrukturen på Scania har hand om både de system som ligger lokalt och de som ligger i molnet. På så sätt sker också en kompetensväxling av personalen.

Scania har många olika molnlösningar – en hel del av dem är knutna till olika standardsystem som de använder. Som Office 365 och liknande som ligger hos Microsoft eller produktionssystem från IBM.

– Men det handlar mer om saas-tjänster. För vår egen utveckling av molntjänster samarbetar vi med AWS och det fungerar bra – vi är viktiga för dem och de är viktiga för oss. Vi har också en annan partner, indiska LTI för en del offshoringtjänster.

Ett annat stort arbete som pågår är digitaliseringen av fabrikerna.

– Just nu är vi inne i ett stort arbete med att koppla upp dem. Ett exempel är den omställning vi gjort i Oskarshamn där vi byggt ut och moderniserat hyttfabriken för två miljarder kronor. Där arbetar nu 285 robotar med att tillverka hytter i en helt automatiserad process.

Jan Andries Oldenkamp konstaterar att Scania är en av de största it-arbetsgivarna i Stockholm. Enbart på it-avdelningen arbetar runt 1 700 och sedan finns det personer ute i de olika affärsområdena som uppkopplade tjänster exempelvis.

– Så vi har säkert 2 000 som jobbar med it – och det blir ju bara mer it hela tiden.

Så hur får ni tag i kompetens?

– Ja det är en utmaning att rekrytera folk. Men vi arbetar modernt – agilt i team, med mobbprogrammering och extreme programming och i direktkontakt med AWS. Många utvecklas vidare internt så vi tror vi kan vara attraktiva tack vare hur vi jobbar, säger Jan Andries Oldenkamp.

Läs också: 
Nu ska Ikea digitaliseras på allvar: ”en jättestor omställning”
Metall i molnet – så kapade Sandvik programmeringstid med 94 procent