EU:s dataskyddsstyrelse skriver i en rapport till EU-kommissionen att EU:s alla nationella dataskyddsmyndigheter sammanlagt tagit emot 95 000 anmälningar om brott mot förordningen under de åtta månader förordningen varit i kraft. Det rapporterar Euractiv.

"Medborgarna har blivit mer medvetna om sina rättigheter och om hur viktigt det är att med dataskydd. Och nu utövar de sina medborgerliga rättigheter, vilket de nationella dataskyddsmyndigheterna märker av i sina dagliga arbeten”, skriver kommissionärerna Timmermans, Ansip, Jourová och Gabriel i ett gemensamt uttalande.

De flesta anmälningar är relaterade till aktiviteter som telemarketing, e-postmarknadsföring och kameraövervakning. Chefen för EU:s dataskydd, Giovanni Buttarelli, säger i ett uttalande att ett mål för 2019 är att skapa bättre samarbeten mellan de nationella dataskyddsmyndigheterna inom EU.

För Sveriges del hade Datainspektionen tagit emot 1 200 klagomål och fått 2400 incidenter inrapporterade den 18 december, vilket var mer än en fördubbling sedan slutet av september.

Läs också:
Så dyrt är det i praktiken att bryta mot GDPR – europeiska fall bildar praxis även i Sverige
Företag som inte fixar GDPR löper större risk att bli hackade
Google åker på GDPR-smocka – tvingas betala halv miljard