I dag rapporterar Google, Facebook, Twitter, Mozilla och branschorganisationer för annonsörer vilka åtgärder de vidtagit för att förhindra desinformation inför valet till EU-parlamentet senare i vår. Något de åtagit sig att göra på uppmaning av EU-kommissionen.

Det har också gjorts vissa framsteg när det gäller att få bort falska konton och minska synligheten för sajter som sprider desinformation – men det räcker inte anser EU-kommissionen.

Mer måste göras för att försäkra sig om full transparens när det gäller politisk annonsering när valrörelserna för EU-valet kommer igång i alla medlemsstater och man måste se till att plattformernas data kring detta blir tillgängliga för forskning. Dessutom måste man kunna försäkra sig om att plattformarna arbetar tillsammans med medlemsstaterna genom att skapa kontaktpunkter i ett varningssystem.

– Undertecknarna har vidtagit åtgärder, till exempel för att ge människor nya sätt att få mer information om källan till en berättelse eller annons. Nu bör de se till att dessa verktyg är tillgängliga för alla i hela EU, övervaka deras effektivitet och kontinuerligt anpassa sig till nya metoder som används av de som sprider desinformation. Det finns ingen tid att slösa, säger Andrus Ansip, kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen konstaterar att Facebook visserligen vidtagit åtgärder på alla områden som man har förbundit sig till men att det behövs större tydlighet kring hur man tänker använda sina verktyg för att ge mer makt åt konsumenter och förbättra samarbetet med faktakollare och forskare i hela EU.

Google har också tagit steg för att uppfylla sina åtaganden i synnerhet när det gäller att bättre granska annonsplaceringar och transparens när det gäller politisk reklam men vissa verktyg är bara tillgängliga i vissa delstater konstaterar kommissionen. Man uppmanar också Google att stödja forskning i större utsträckning.

Twitter har framför allt riktat in sig på att stänga falska eller misstänkta konton och stoppa bottar men EU-kommissionen efterlyser mer information kring hur man tänker sig att detta stoppar ihärdiga spridare av desinformation.

EU-kommissionen fortsätter sätta press på nätjättarna att stoppa desinformation inför vårens val genom att kräva in rapporter varje månad till maj i år.

Läs också: 
Ministerrådet bromsar kontroversiellt förslag till digital upphovsrätt
Nu säkras dataflödet mellan Japan och EU