Det har väl knappast undgått någon att Amazon Web Services nu tryckt på knappen och sparkat igång tre nya datacenter i Mälardalen. Frågan många ställer sig är vad detta innebär för svenska företag som är på väg upp i molnet – och för alla svenska lokala molnleverantörer? Enligt många tyckare är den naturliga reaktionen på Amazons ankomst alltid att resignera och dö, eller att försöka finna något slags samarbete med giganten. Jag ser det absolut inte så – och vi tror och hoppas att vi inte är ensamma om att ha den hållningen.

Som vd för ett företag som just lanserat en helsvensk molntjänst kan den här texten givetvis ses som en partsinlaga. Jag vill vara tydlig med att det inte är min avsikt. Oavsett om kunderna väljer oss eller någon annan svensk leverantör som tar miljöansvar och samtidigt garanterar att alla data stannar inom landets gränser, så finns det många anledningar att göra detta.

Kanske har du hört talas om Cloud Act? I korthet handlar det om en ny amerikansk lag som trädde i kraft den 23 mars 2018, men som hamnade lite i skymundan när den nya europeiska dataskyddslagen GDPR sköljde över oss två månader senare. Cloud Act stipulerar att amerikanska myndigheter kan kräva tillgång till data, även om dessa lagras i andra länder, så länge leverantören är ett amerikanskt företag.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Cloud Act omfattar inte enbart amerikanska företag och medborgare utan kan appliceras på alla kunder hos en amerikansk molnleverantör. Detta bör, med de senaste årens avslöjanden om hur amerikanska myndigheter spionerat via webbtjänster (inte minst genom inbyggda bakdörrar) ses allvarligt på. Detta gäller i extra hög grad de organisationer som hanterar känsliga data i molnet. Amazon bekräftar också att de inte kan garantera att svenska data alltid stannar på svensk mark. I en artikel i Computer Sweden säger AWS startup-chef Eric Morales:

”Om det kommer en förfrågan om att få ut data så kommer vi så klart att följa amerikansk lag. Det måste vi.”

Med den hållningen spelar det mindre roll att Amazons så kallade availability zones fysiskt ligger på svensk mark – eftersom man ändå omfattas av amerikansk lag. Detta har också hörsammats av Esam, en sammanslutning som arbetar för rättssäker digitalisering i offentlig sektor, som i höstas publicerade en rapport där man varnar för att data som hanteras i amerikanska molntjänster är att betrakta som röjda.

En annan viktig fråga är givetvis vilken miljöpåverkan som datacenteraktörer står för. Faktum är att världens drygt nio miljoner datacenter redan för några år sedan stod för ett utsläpp av växthusgaser i paritet med hela flygindustrin – och datacenters klimatpåverkan fortsätter att växa i takt med att lagringsbehoven ökar.

Varje år släpper Greenpeace rapporten Clicking Clean som bedömer hur pass miljövänliga världens it-jättar är. Rapporten har aldrig varit någon munter läsning för Amazon, som till stor del förlitat sig på fossil energi för att driva sina datacenter. I 2017 års rapport framgår att Amazons datacenterdrift i världen till 30 procent förlitar sig på kolkraft och till 24 procent på energi från naturgas. Detta kan jämföras med till exempel Apple, vars datacenter till 83 procent drivs med förnybar energi. Greenpeace sänkte till och med sitt helhetsbetyg för Amazon till ett C (Apple och Google har A, Microsoft ett B), främst beroende på att jätten byggt nya datacenter där den huvudsakliga energikällan är kol. Dessutom uppvisar Amazon enligt Greenpeace också en usel transparens i sina miljöåtaganden.

Jag anser att det är viktigt att svenska företag och myndigheter som använder, eller är på väg att börja använda molntjänster verkligen sätter sig in i de här frågorna. Vi och flera av våra konkurrenter har satsat hårt på både stark integritet och stark miljömedvetenhet i våra svenska datacenter och molntjänster. Vi vill sprida vårt koncept närodlad it med ett starkt fokus på miljöansvar, lokal närvaro och garanterad säkerhet och integritet, till resten av branschen – och i till kunderna på den svenska molnmarknaden. Många är redan med oss på tåget. Hur gör du?

Göran Gylesjö, vd Binero Group.

Läs också:
”Risken med utländska molntjänster är komplex – kryptering löser inte problemet”