Den amerikanska konsultjätten DXC Technology har tecknat ett nytt avtal med en av sina största kunder i Sverige, Saab. Den här gången handlar det om en tvåårig förlängning där man ska stå för en digital arbetsplatslösning samt service desk och support för 18 000 användare runt om i världen. Saab var tidigare en av de viktigaste svenska kunderna för CSC, som numera fusionerats in i DXC.

– I ungefär 20 år har Saab anförtrott delar av sin it-leverans till DXC. Detta kontinuerliga samarbete hjälper Saab ytterligare med den globala expansionen och att fortsätta vara ledande inom försvars- och säkerhetsområdet. Vi är stolta över att ha en ledande ställning här, kommenterar Martin Rainer, som basar över Manufacturing på DXC Technology.

Det handlar om en Microsoft- och Citrixbaserad leverans som även tog hem priset Citrix Innovation Award for Partners. Men den nya Saas-plattformen kan medarbetarna nu använda de webb- och mobilappar de själva föredrar samtidigt som det skyndar på integrationen av nya kunder och företag.

– Vi arbetar dagligen med sekretessbelagd information. Vi måste vara öppna i ena änden medan måste vi vara väldigt stängda i den andra för att säkerställa dataintegritet för våra kunder. Det är nyckeln för oss, att hitta en balans mellan säkerhet, smidighet och snabbhet, säger Mats Hultin, cio på Saab.