Skånes kollektivtrafik rullar fram som små färgglada prickar över kartan. 31:an svänger just in på Drottninggatan i Malmö och Pågatåget mot Höör är försenat fyra minuter till nästa hållplats.

Sedan strax före jul har skåningarna kunnat se i appen var bussen som de väntar på befinner sig.

– Emellanåt har ju kollektivtrafiken störningar och prognoserna kan vara opålitliga. Då kan det här vara ett sätt för kunderna att kunna bilda sig en uppfattning om hur det ser ut. Få bättre koll, säger Johan Frithiof-Karlberg som är chef för digitalisering och it på Skånetrafiken.

I appen ligger kartan i skarp version men för två veckor sedan lade Skånetrafiken också ut en testversion av den på sin webb. Men här handlar det inte bara om att ge kunderna en överblick över trafiken utan också om att ge andra aktörer möjlighet att använda sig av trafikdata i realtid.

De publiceras via den svenska kollektivtrafikens gemensamma plattform för öppna data, Trafiklab, där all data sedan är ”up for grabs”.

­­För även om Skånetrafiken kan skapa bra tjänster finns andra som kan ha bättre koll på vissa specifika målgrupper konstaterar Johan Frithiof-Karlberg.

– Man kan tänka sig att ett hotell skulle kunna ha en digital tavla som visar trafiken i närheten, de stora mobildrakarna skulle kunna lägga in informationen i sina kartor... vi tror inte vi hittar svaren, vi publicerar dessa data och så finns det kreativa människor därute som kan skapa bra tjänster för våra kunder.

skånetrafiken
Carl Järsberg (t.v), digitaliseringsstrateg, och Johan Frithiof-Karlberg, chef för digitalisering och it på Skånetrafiken.

Satsningen är också ett bidrag till det stora arbete på att samla ihop trafikdata som EU driver på och som i Sverige drivs av kollektivtrafikaktörernas samägda bolag Samtrafiken.

– Vi har gått in aktivt i det arbetet för att skapa en svensk nationell accesspunkt och arbetet fortsätter så att vi även ska kunna utbyta data med exempelvis den tyska nationella accesspunkten. Det är ett stort arbete, säger Carl Järsberg, digitaliseringsstrateg på Skånetrafiken.

Att lägga ut data på Trafikslag har i sig inte varit så komplicerat men det som Skånetrafiken arbetat med är att se till att få med sin profil med linjefärger och liknande.

Är det några stora stötestenar kvar på vägen framåt?

– I den här typen av projekt med öppna data så är det alltid en del stötestenar att knåda. Men arbetet rullar på och det råder oftast samsyn så jag tror vi kommer att hålla projektplanen, säger Carl Jarlsberg.

Han konstaterar också att realtidskartan genererat stort engagemang på kort tid och att den fått högt betyg av användarna.

– Vi har också fått in 220 fritextkommentarer där de flesta är väldigt positiva och med några förslag på förbättringar, det är väldigt roligt.

Parallellt med att Skånetrafiken arbetar med att slipa på realtidskartan i appen och sitt öppna data-projekt så är man också i slutfasen av att rulla ut ett nytt biljettsystem som startades för två år sedan. Det finns redan på plats i appen ­– där nästan hälften av skåneresenärerna köper sina periodkort i dag – men nu ska det komma ut biljettautomater och det ska gå att köpa biljetterna på bussarna också.

– Sen tittar vi också på hur vi ska stärka upp oss internt. Ge vår egen trafikledning och de företag som kör vår trafik digitala verktyg för att bättre hantera stora störningar. Genom att ge oss själva en bättre möjlighet att ha koll på läget så kan vi också informera kunderna bättre, säger Johan Frithiof-Karlberg.

Läs också: 
Hellre mer data än fler bilar – digitaliseringen ger taxijätten en skjuts
En app i tunnelbanan – CGI vill hjälpa till i den vanliga vardan