Nyligen avvisade ministerrådet det förslag till ny digital upphovsrätt som passerat genom Europaparlamentet efter att elva länder – bland annat Tyskland, Italien, Nederländerna, Finland och Sverige – sa nej.

Men nu är frågan uppe igen och nästa vecka är det dags för ett så kallat trilogmöte kring den – ett inofficiellt möte där företrädare för Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen möts för att försöka enas kring kommande lagförslag.

Mötet kommer efter att Frankrike och Tyskland tillsammans enats om ett kompromissförslag. Länderna har tidigare intagit olika positioner framför allt när det gäller den kontroversiella artikel 13 i förslaget som gör plattformar som Facebook och Youtube ansvariga för att det som laddas upp inte bryter mot upphovsrätten. Ofta talas det om att det i praktiken kommer att krävas ett uppladdningsfilter.

Tyskland har tidigare velat undanta små och medelstora företag medan Frankrike velat att lagen skulle gälla alla. Kompromissen innebär inget generellt undantag för små plattformar men undantar dem som har en omsättning ligger under 10 miljoner euro, har färre än fem miljoner besökare i månaden och har funnits kortare tid än tre år.

Kritiker som Max Andersson, ledamot i Europaparlamentet för MP, beskriver förslaget på Twitter som ”ett nytt dåligt förslag” och listar ett antal mindre svenska plattformar som nu drabbas.

När trilogmötet enats om ett förslag är det åter dags för Europaparlamentet att rösta – det sker troligen i mars eller april om man ska hinna före EU-valet.

Läs också: 
Ministerrådet bromsar kontroversiellt förslag till digital upphovsrätt
Snart avgörs slaget om EU:s digitala upphovsrätt