Under flera år har det talats mycket om både rådande kompetensbrist – och om en framtida, när företagen måste ha kunniga personer inom artificiell intelligens, internet of things, automatisering och säkerhet. Nu kommer ett resultat av detta när utbildningsplatserna fullkomligt exploderar i år.

Det handlar både om mer grundläggande yrkesutbildningar inom systemvetenskap och om avancerade kurser på universiteten inom AI och maskininlärning.

Tusentals nya platser på Yrkeshögskolan

På Yrkeshögskolan är it-utbildningarna de som växer mest av alla. Redan i år har de 3000 nya utbildningsplatser, och lovar nästan 8000 de kommande åren.

Det innebär att nästan var femte av de 500 nya utbildningarna hos Yrkeshögskolan är en it-utbildning. Joel Junros, som är analytiker på Yrkeshögskolan säger att förklaringen är digitaliseringen som breder ut sig i hela samhället, från hälso- och sjukvård till industri:

– Det är ju vissa områden där vi ser ett särskilt stort behov. Det gäller dels bredare områden som systemhantering och programmering inom Java och Dotnet, webbutveckling och frontend. Men vi ser också starka signaler om brist på it-projektledare och där satsar vi ganska rejält.

Joel Junros
Joel Junros.

Därtill ökar behovet av it-säkerhetskompetens hela tiden, tillägger Joel Junros och i norra Sverige påbörjas flera spelutvecklingsutbildningar.

– Det är mer utspritt rent geografiskt än det varit tidigare. Det brukar vara ganska storstadscentrerat men nu finns de här olika utbildningarna på olika platser i landet.

It-utbildningarna brukar också vara populära hos de sökande säger Joel Junros.

– När det gäller data och it brukar vi inte ha några problem att fylla platserna, det är ett högt tryck och de platserna fylls upp i större utsträckning än andra utbildningar.

Räcker det här då för att komma till rätta med kompetensbristen i Sverige?
– Vi löser inte hela kompetensbristen med det här, men jag tror att det kommer att ge en stark positiv effekt.

Universiteten AI-satsar

På universitet och tekniska högskolor påbörjas samtidigt nya utbildningar inom morgondagens tekniker som AI, automatisering och maskinlärning.

Örebro universitet är ett av de lärosäten som börjat tillhandahålla nya utbildningar inom AI. Johan Axelsson, som är koordinator för AI-utbildningarna, berättar att de tre kurserna som går av stapeln under våren – Introduktion till artificiell intelligens, Autonoma robotar och ROS (Robot Operating System) och Reinforcement Learning – vänder sig till yrkesverksamma personer. Förkunskapskravet är att man har läst 180 poäng datavetenskap eller systemvetenskap.

– Det är otroligt viktigt för samhället i stort att universiteten når de som är yrkesverksamma, inte bara för att företagen ska kunna utveckla nya produkter och tjänster, utan också för att forskningen ska kunna hitta nya områden. När teknikutvecklingen går så snabbt måste man uppdatera sin kunskap för att hänga med.

Nu i vår vänder sig de här kurserna alltså till yrkesverksamma personer, men Johan Axelsson berättar att de har planer att erbjuda de här kurserna också för andra studenter redan tillhösten. Målet är att totalt kunna erbjuda 75 högskolepoäng inom AI i framtiden, nu ligger det på 15 poäng. Nu i vår börjar runt 90 personer på de här utbildningarna som går på distans och lockar sökande från hela landet.

Maskininlärning särskilt populärt

Universitetet har redan en stark forskningsmiljö inom AI. Ett femtiotal anställda arbetar vid deras Centrum för tillämpade sensorsystem, AASS. Med detta som bas drog de 2017 igång pilotprojektet Smarter, Smart industri med autonoma och intelligenta system, där de med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen kunde börja anordna kostnadsfria kurser inom artificiell intelligens.

– Särskilt kurser som innehåller maskininlärning är väldigt populärt, man märker att industrin ser ett stort användningsområde där. Men överlag har vi fått bra gensvar på de här kurserna från näringslivet, och vi har ett 60-tal företag representerade.

Örebro universitet är heller inte ensamt om den här satsningen på nya AI-utbildningar. Deras utbildningar är en del av initiativet AI Competence for Sweden där ett antal lärosäten samarbetar för att få fram och utveckla kurser inom AI.

– Men vi hoppas också att vi kan börja köra de här kurserna för andra studenter till hösten.

Läs mer:
Nytt branschlarm: ”Behövs 70 000 fler som jobbar med it”
AI och robotar tar miljoner jobb – men skapar ännu fler