För två år sedan kom en dom i Stockholms tingsrätt där Arbetsförmedlingen dömdes att ersätta konsultjätten CGI med 25 miljoner kronor. Detta efter att de båda ingått två avtal under 2012. Innebörden var att CGI skulle leverera ett elektroniskt systemstöd för dokument- och ärendehantering, och ett om systemstöd för elektronisk arkivredovisning.

Båda avtalen sades dock upp av Arbetsförmedlingen 2014 då man ansåg att leveranserna skedde för sent plus att de dessutom innehöll fel och brister. Enligt tingsrätten hade Arbetsförmedlingen inte rätt att säga upp avtalen omedelbart på det sätt som gjordes, och dömde därför myndigheten att betala 25 miljoner kronor i skadestånd till CGI.

Ärendet överklagades till Hovrätten och idag kom domen. Där har man vänt på kuttingen, det vill säga att nu är det CGI som ska betala till Arbetsförmedlingen.

Hovrätten slår fast att CGI inte levererat den it-tjänst som ska levereras i tid, och att det är CGI som är ansvarigt för felen i den tjänst som levererats. Detta eftersom man anser att det är Arbetsförmedlingen som varit drivande för att komma tillrätta med felen, och att det är CGI som är ansvarigt för förseningen.

Utfallet av domen blir att CGI ska betala cirka 20 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen plus runt 8,5 miljoner kronor i rättegångskostnader.

– Vi välkomnar domen. Det är viktigt att myndigheter får den leverans av tjänst som har upphandlats, så var det tyvärr inte i det här fallet, säger Anna Middelman, rättschef på Arbetsförmedlingen.

Läs också:
Ska CGI peta Evry? Striden om SL:s miljardavtal går vidare
CGI fortsätter plocka från rivalerna – snor nyckelnamn från Tieto