Vi har tidigare skrivit om att den amerikanska affärssystemjätten Infor nysatsar för fullt i Norden, med det svenskutvecklade affärssystemet M3 i fokus.

Nu meddelar Infor att Malmöbaserade hälsokostföretaget Midsona har driftsatt den första fasen av Infor Cloudsuite Food and Beverage. Det är Infor M3 som är grunden till Cloudsuite Food and Beverage, och den används redan på Midsona i Danmark. I Sverige blev systemet klart för driftsättning under 2018, och nu står Finland och Norge på tur.

Den nya molnprodukten ska ersätta fem olika erp-system hos Midsona. Bolaget hoppas inte bara på lägre kostnader för programlicenser och externa konsulter utan räknar också med att dra nytta av högre driftprestanda och snabbare rapportering.

– Fem olika erp-system inom koncernen innebar onödigt hög komplexitet. Det yttrade sig till exempel genom att samma produkt kunde ha olika SKU-nummer inom koncernen, med långa transaktionstider som följd. Därför framstod det som självklart att vi behövde standardisera, särskilt med tanke på att vi fortsätter att förvärva nya företag, säger Christoffer Filippini, it-chef på Midsona.

Han ser konsolideringen som en nödvändig utveckling även för framtiden:

– Vi satsar ju på att bli dubbelt så stora under de närmaste tre åren, och med en gemensam affärsplattform baserad på Infor Cloudsuite Food & Beverage kommer de nya förvärven att integreras i koncernen på ett enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt.

– Storskaliga molnimplementeringar som den på Midsona visar att stora företag kan dra många fördelar av molnlösningar. Först och främst finns det pengar att tjäna på att ersätta fem erp-system med en enhetlig bas. Men förutom detta klarar molnbaserade system av att hantera olika språk och lokala skillnader, och tekniska uppgraderingar kan göras snabbare och enklare när företaget växer, säger Infors Nordenchef Johan Made och fortsätter:

– Dessutom slipper man utföra anpassningar och betala för dyra externa konsulter. För företag som vill skaffa sig en dominerande position på marknaden med stöd av en digitaliserings­plattform bör dessa argument väga tungt.