Medan tuffare konkurrens skapar en sällan sedd konsolideringsvåg i branschen så når återförsäljarledets jätte ständigt nya höjder. När Atea i förra veckan presenterade sin rapport för fjärde kvartalet och helåret så var bara själva tillväxten en bra bit över vad många av bolagets rivaler har i årsomsättning.

Ateas svenska årsomsättning landade på 15 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,2 miljarder kronor från föregående år. Pengamässigt är det den starkaste tillväxten någonsin för bolaget, men även procentuellt är tillväxten bland det starkaste bolaget har gjort på ett helår, 17,3 procent.

Jämför man den svenska siffran med Ateas koncernkollegor är det tydligt att det är Sverige som är vinnaren och loket i maskineriet. Atea Norge växer med 5,6 procent, och det problemtyngda Atea Danmark minskade sin omsättning med 7,2 procent. Finland växer visserligen också bra, med 15,2 procent, men här är årsomsättningen lägre, ungefär en femtedel av den svenska. Idag står Sverige för 40 procent av Ateakoncernens omsättning. För ett år sedan var den siffran 36,8 procent.

– Jag är positivt överraskad och väldigt glad. Jag trodde vi skulle växa bra men det här är bättre än förväntat, säger en nöjd Carl-Johan Hultenheim, vd på Atea.

– Vi har haft sex år med bra kontinuitet och bra tillväxt varje år. Vi är offensiva, och det glädjande är att vi växer organiskt. Vi anställer dessutom relativt mycket. Förra året hälsade vi mer än 500 personer välkomna, konstaterar han vidare.

Carl-Johan Hultenheim
Carl-Johan Hultenheim, Atea.

Givetvis var det även många som slutade under året, men Atea räknar med att det blev ett netto på drygt 300, så i dagsläget har Atea cirka 2 500 anställda i Sverige.

Om man ska reda ut exakt vad som ligger bakom rekordåret så finns det kanske inte 15 miljarder svar på den frågan, men det är definitivt mer än en faktor som ligger bakom. Klart är att det är många positiva faktorer som pekar i samma riktning.

– Vi växer inom nya områden hos våra kunder, bland annat har vi en hel del konsultuppdrag som vi inte gjort tidigare eftersom vi har fått in hel del nya kompetenser, lyder Carl-Johan Hultenheims initiala förklaring.

Men även om han gärna lyfter fram tjänstedelen så är Atea fortfarande ett fruktansvärt hårdvarutungt bolag. Av de 15 miljarderna kommer 12,6 miljarder från produktsidan, det vill säga hård- och mjukvara, och 2,4 miljarder från tjänsterna.

Av de 15 miljarderna kommer 12,6 miljarder från hård- och mjukvara

– Tjänstesidan växer snabbast procentuellt sett, men självklart är produkter och produktnära tjänster det som dominerar, säger Carl-Johan Hultenheim.

Och där har vi ännu en förklaring till lyftet, att det drivs av marknaden. Pc-marknaden har vuxit rejält på företagssidan i Sverige under 2018. Enligt IDC:s siffror har tillväxten i antalet enheter varit 7,1 procent. Tittar man på hur statistiken ser ut för pc-försäljning utifrån värde så är tillväxten ännu högre, 18,9 procent.

Att pc-tillväxten korrelerar med Ateas tillväxt är så klart inte jätteöverraskande givet bolagets dominans på hårdvarusidan. Här kan man fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget. Frågar man Carl-Johan Hultenheim är han ganska säker på svaret.

– Det är vi som driver den marknaden. Sedan finns det en underliggande tillväxt som drivs på av den digitala transformationen, säger han.


Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration här.


En annan förklaring är så klart att det varit bra fart i Ateas huvudmålgrupp, offentlig sektor, där bolaget är än mer dominant än på den privata sidan. Hur stor del av omsättningen som kommer från offentlig verksamhet finns det ingen exakt siffra på.

– Den exakta siffran går vi inte ut med. Ur koncernperspektiv ligger vi på ungefär 60 procent offentlig och 40 procent privat, och vi ligger lite högre på offentligt i Sverige än vad vi gör i koncernen. Sverige är ett land som drar nytta av digitaliseringen på ett bra sätt, men det gäller de andra nordiska länderna också.

En annan förklaring är så klart också att många av konkurrenterna har varit fullt upptagna med förvärv eller sammanslagning efter förvärv. Och om frågan om hönan och ägget var svår så är det desto lättare att veta vad som händer när man frågar om vilket bolag Atea ser som sin huvudkonkurrent. För när det vankas prat om konkurrenter så börjar Carl-Johan Hultenheim prata om vad Atea kan göra för sina kunder.

– Vi har många duktiga kollegor, men jag tittar på våra kunder och deras utveckling. Det är där vi kan göra skillnad, säger han.

Ateas oerhörda dominans i den offentliga sektorn har inte sällan blivit omdiskuterad. Det gäller inte minst de fall där bolaget vunnit upphandlingar efter att de visat sig vara det enda bolaget som har lämnat in ett anbud. Men bilden av att Atea är på väg att närma sig en monopolställning som offentlig hårdvaruleverantör håller man, föga förvånande, inte med om.

– Så är det absolut inte, men det är klart att med en sådan framgång och tillväxt som vi har kommer en viss storlek, och då är det många som vill dra nytta av den. Men det är alltid tufft med upphandlingar, och vi har en extrem ödmjukhet över att vi har vår framgång. Man måste växa på egna meriter hela tiden.

Om vi blickar framåt så finns det inga tecken på att dominansen inte ska fortsätta. Den nya strategi som satts har fortfarande tillväxt i fokus.

– Vi ska fortsätta växa och målet är att vi ska växa snabbare än marknaden, så det är någonstans mellan 5 och 10 procent. Vårt budskap är att våra kunder måste göra sin egen digitala resa, men vi ska vara möjliggöraren av den resan, säger Carl-Johan Hultenheim.

Läs också:
Trio äger glödheta sektorn – har snart hälften av de offentliga it-affärerna
Linkedin testar livevideo – användare ska själva kunna sända från fältet