Affärssystemkonsulten Endeavor, men köptes upp av nederländska CRM Partners får nu ännu ett namn att hålla ordning på. Fellowmind blir det nya namnet på moderbolaget för de holländska företagen CRM Partners, Pulse and Axtension, tyska CRM Partners och svenska Endeavor.

Tillsammans har dessa företag 450 medarbetare fördelade på åtta kontor i de tre europeiska länderna. Fellowmind uppger att den vidare expansionen i Europa ska ske både organiskt och genom förvärv med att koncernen inom fem år ska ha cirka 1 500 medarbetare.

Det är främst CRM Partners Group som byter namn till Fellowmind. Övriga nuvarande varumärken kommer att behålla sin självständighet samt sina varumärken och identiteter.

– Vi har märkt ett ökande behov hos våra kunder att på ett integrerat sätt hjälpa kunderna med deras digitala transformation. Som ett resultat av de senaste årens tillväxt förfogar vi i dag över en betydande expertis gällande företags verksamhetsprocesser, både i ett internt och externt perspektiv, vilket krävs för att hjälpa våra kunder i deras förändringsarbete, säger Emiel Putman, vd och grundare av Fellowmind om den nya strategi som gäller.

– I takt med tillväxten av vår tjänsteportfölj och vårt erbjudande passade inte längre vårt varumärke CRM Partners Group. Med lanseringen av Fellowmind skapar vi en stark organisation med flera "boutiqueföretag", där de enskilda företagen utifrån sin kompetens säkerställer att kunderna gillar att arbeta med den teknologi vi levererar och att teknologin arbetar för dem.

Läs också: 
Uppköpsvåg av svenska affärssystemkonsulter
Nästa svenska affärssystemkonsult köps upp – här är veckans it-affärer