Under de senaste åren har det tagits stora och många initiativ för att motverka branschens sneda könsfördelning. Vart och vartannat konsultbolag har startat kvinnonätverk eller andra åtgärder för att locka fler kvinnor till branschen. Hur går det då?

De siffror som IT&Telekomföretagen nyligen tagit fram från Statistiska centralbyrån visar att svaret är både ja och nej. Medan andelen kvinnliga medarbetare totalt sett, och andelen kvinnliga chefer bortom vd-rollen minskar så har det aldrig funnits så många kvinnliga vd:ar som det gjorde under 2018.

Nu kanske siffran 17 procent inte kommer att vinna några jämställdhetspris, men det är samtidigt den högsta siffra som finns i statistiken som sträcker sig bakåt till 2006.

– Att antalet kvinnliga vd:ar ökar är glädjande. En hel del positiva initiativ tas i branschen med fokus på ökad jämställdhet. IT&Telekomföretagen har under drygt tio års tid arbetat med projektet Womentor, ett förändringsprogram för att öka antalet kvinnliga chefer inom it- och telekom. Det har gett ett tydligt resultat då medverkande företag i Womentor har en större andel kvinnor som ledare än genomsnittsföretaget i branschen, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen om den positiva delen av statistiken, men konstaterar att det finns mycket kvar att göra i och med att andelen kvinnor som arbetar i branschen har minskat.

– För att fler kvinnor ska söka sig till it-jobben är det viktigt att bilden av it- och telekombranschen fortsätter att förändras. Arbetet med detta måste börja tidigt så att fler unga tjejer söker sig till tekniska utbildningar. It- och telekombranschen är mångfacetterad och erbjuder flera olika karriärmöjligheter som gör skillnad för samhällsutvecklingen.

Mia Åslander, vd på Gibon, är inne på liknande tankegångar när det gäller utvecklingen i branschen, och hon hoppas att hon och hennes vd-kollegor kan fungera som en viktig inspiration.

– Det är tråkig statistik att se, men något vi alla i branschen känner av. Jag tror att ökningen vi ser av antalet kvinnliga vd:ar är ett sätt att attrahera fler kvinnor till branschen. Vi behöver dagligen jobba med att skapa ett intresse för it-relaterade frågor hos unga kvinnor, redan i skolåldern, för att på lång sikt komma åt problemet och vi behöver naturligtvis skapa lika förutsättningar för män och kvinnor på arbetsplatsen, säger hon och betonar följande:

– It-branschens största problem tror jag ligger i en felaktig och förutfattad bild av vad it och digitalisering verkligen innebär, något som kanske inte lockar kvinnor. Där har vi ett stort jobb att göra.

andel kvinnor i it-branschen
andel kvinnor exkl vd
andel vd

Läs också: 
Vad hände efter metoo? Så säger it-branschen ett år senare
It-branschens lönegap mellan könen näst störst av alla branscher


Sveriges största event inom digitala affärer är tillbaka! Webbdagarna Stockholm 19-20 mars. Boka nu!