Det här uppger Högsta domstolen på sin webbplats i dag. De skriver där att domstolarna inte längre är skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax, sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Eftersom ”endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med Högsta domstolen via fax” har de beslutat att upphöra med användandet av fax från den 1 mars 2019.

Domstolen meddelar vidare att handlingar som tidigare översänts till Högsta domstolen via fax framöver kan skickas via e-post till Hogsta.domstolen@dom.se.

Läs mer: Ygeman i stor intervju: ”Sverige ska flytta fram positionerna inom AI”