På Evry har det hänt en hel del under de senaste åren. När 2018 ska sammanfattas så ökar såväl omsättning som marginal, vilken landade på 10,5 procent, att jämföra med 10 procent ifjol. Men tittar man bara på det svenska bolaget så pekar pilarna i fel riktning.

Den svenska omsättningen sjönk endast marginellt till 3,55 miljarder kronor, men tittar man på ebita-marginalen så har den backat till 7,5 procent i Sverige, från fjolårets 9,8 procent, och tittar man enbart på fjärde kvartalet var det än mer dramatiskt fall, med en marginal på 6,2 procent, att jämföra med 10,7 procent ett år tidigare.

Värt att notera är också att kassakon Financial Services redovisas som en egen del, och i den siffran ingår även den svenska verksamheten inom bank och finans. Här landade bolagets omsättning på 3,4 miljarder norska kronor med en marginal på 13,4 procent. Exakt hur stor del av de intäkterna som kommer från Sverige framgår inte.

Per Hove
Per Hove, Evry.

Nya koncernchefen Per Hove, som tog över Evry i november, säger att man nu ska stuva om i den svenska organisationen efter den modell man tidigare har genomfört hemma i Norge.

– Vi har en utmaning i Sverige, men vi vet vad vi ska göra och nu ska vi exekvera på den planen. Vi har gått igenom stora ändringar i Norge och i Sverige har inte konsultsidan varit rätt anpassad sett utifrån vad vi får ut, säger han och konstaterar att konsulterna ska delas in utifrån de sju olika områdena Digital Experience, Business Consulting, AI/Analytics & Insight, Business Applications, Application Innovation, Security & Risk och Cloud & Infrastructure.

– Vi har haft för mycket geografiskt fokus, nu kommer alla att tillhöra ett fokusområde. Vi ska växa och vi måste finnas där kunderna är. Den strategin har gett mycket i Norge och nu ska vi få fram samma i Sverige.

Men året har också inneburit en hel del tillväxt på personalsidan, där Evry totalt har anställt runt 800 personer i Norge och Sverige. Fokus nu blir främst att förbättra lönsamheten, och i maj kliver även nya Sverige-vd:n Karin Schreil in och hon får så klart en nyckelroll. Exakt vilken marginal Evry ska ha när man lämnar 2019 bakom sig vill Per Hove inte gå in på, men han konstaterar lakoniskt:

– Om det är 6,2 procent då också kommer du nog att prata med en annan koncernchef än mig då.

Om vår marginal fortfarande bara är 6,2 procent om ett år, så kommer du nog att prata med en annan koncernchef än mig då

Även Tieto redovisar ett bra resultat för helåret, där målet om 10 procents marginal för koncernen uppnåddes. Hur det ser ut i Sverige framgår dock inte, eftersom det inte redovisas nationella siffror. Men det är en nöjd Sverigechef som kommenterar det han kan om det svenska resultatet.

– Jag är väldigt nöjd med det starka resultatet och den goda utvecklingen i Sverige, som innebar en tillväxt på 11 procent för helåret 2018. Det är tydligt att våra investeringar för framtida konkurrenskraft och förvärv av Avega och Meridium har stärkt vår position på den svenska konsultledda marknaden. Nu är det ett bra tillfälle att ta nästa steg, säger Håkan Dahlström, numera med titeln managing partner.

Håkan Dahlström
Håkan Dahlström, Tieto.

Det han syftar på med nästa steg är att det även på Tieto har initierats en hel del ändringar från moderbolaget. Från presentationen av den nya strategin framgår att man ska förstärka fokus på design- och dataledd innovation och affärsförnyelse samt att man gör om organisationen till en snabbare, nätverksbaserad modell.

Bolaget kommer att gå över till den nya organisationen gradvis under andra kvartalet. För Sverige, Finland och Norge införs en ny managing partner-roll, vilken kommer att ansvara för ökad tillväxt och marknadsandel. I Sverige blir det alltså Håkan Dahlström, medan det norska namnet kommer att presenteras inom kort.

De fyra nya affärsområdena är för det första Digital Experience, som innefattar design av användarupplevelser, smart användning av data och förnyelse av applikationer. Nummer två heter Hybrid Infra, som kretsar kring hybridinfrastruktur inklusive kapacitetstjänster, hybridmoln och säkerhetstjänster. Det tredje affärsområdet är Industry Software, vilket inte helt överraskande kretsar kring industrispecifik mjukvara. Och som nummer fyra hittar vi Product Development Services, där mjukvara och tjänster ska samsas med forskning och utveckling.


Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration här.


Men bortsett från uttalat ansvar för Sverige så är det väldigt finsk prägel på den nya ledningsgruppen. Bortsett från Håkan Dahlström och hans blivande norska managing partner-kollega är det finskt för hela pengen i koncernchef Kimmo Alkios nya grupp. På frågan om Håkan Dahlström ser sitt svenska uppdrag som självständigare än tidigare eller mer styrt fån moderlandet svarar han:

– I så fall blir det mer självständigt, men det handlar inte så mycket om det utan mer om ett nytt arbetssätt där vi arbetar med nya team och utvecklar vårt arbetssätt. Det ska bli väldigt spännande.

Vad blir den största skillnaden?

– Vi kommer att flytta fram våra positioner i Sverige, inte minst inom custom experience, e-handel, data science och analytics. Framför allt ska vi jobba mycket med hur våra kunder interagerar med sina kunder.

Så du köper inte bilden av att ni blir finskare?

– Vi är ett nordiskt bolag. Det är vi väldigt fast beslutna om. Och nu är det så att Sverige går starkare än koncernen i övrigt. Vi har hög tillväxt i Sverige och vi har bra momentum i Sverige. Det ska vi ha på den marknad som är just nu.

Är det något särskilt område som går bra?

– Vi har starkt förtroende från kunder i den finansiella sektorn. I den offentliga sektorm händer det också mycket. Jag tror att digitalisering generellt sett ligger högt upp på agendan i den offentliga sektor samt inom tillverkningsindustrin.