Med flera kunder inom offentlig sektor och banksektorn, men även några stora globala industriföretag, så har Ebuilder har ett stort ansvar närt det gäller tillgänglighet och dataintegritet. För att leva upp till de behoven har Basefarm inom ramen för bolagens nya samarbete satsat på att utveckla expertkompetens inom såväl säkerhet som compliance.

Med Basefarms Security Operations Center vill man motverka ddos-attacker, upptäcka intrångsförsök och utföra penetrationstester samt it-Forensik vid behov.

– Under upphandlingen utmärkte sig Basefarm inom flera områden, inte minst inom säkerhet. Dessutom var det viktigt för oss att vår it-partner skulle ha en väl utvecklad metodik för migreringsprojekt samt att de kan garantera att all data lagras och hanteras i Sverige, säger Per Häggdahl, ansvarig för IT-operations på Ebuilder.

Den metodiken han syftar på innebär att Ebuilder tydligt kan se hur Basefarm genomför flytten med bibehållen datasäkerhet, integritet och tillgänglighet.

– Basefarm särskiljer sig då de har en tydlig metodik jämfört med andra bolag, inklusive en tydlig roadmap för hur vi ska genomföra projektet. Vi har flera extremt komplexa tjänster som vi erbjuder. Samtliga omfattar mycket känslig data och har stora databaser i grunden. Med Basefarms metodik är vi trygga i att migreringen sker på ett beprövat och säkert sätt, säger Per Häggdahl.

– Vi är stolta och glada att Ebuilder har valt oss för detta kritiska projekt. De är ett bra exempel på en kund som ställer höga krav samtidigt som de vill att affärsrelationen ska präglas av samarbete och partnerskap snarare än en traditionell kund- leverantörsrelation. Det passar oss på Basefarm, då vi gärna jobbar nära kunden och där vi, som experter, ser till att driva samarbetet framåt på ett proaktivt sätt, säger Sara Murby Forste, vd på Basefarm i Sverige.

Läs också: Efter Orange-affären: Nu laddar Basefarm för Europasatsning