Kommer vi människor att ersättas helt av AI och robotar på den framtida arbetsmarknaden?

Nej, det tror inte trygghetsrådet TRR. I en ny rapport spår man i stället att det fortsatt finns plats för mänskliga kvaliteter. I rapporten skriver man att parallellt, och delvis som ett resultat av, det allt mer digitaliserad, datadrivna och automatiserde arbetsliet ”ser vi att värderingar, syfte, etik, kreativitet och empati får en central betydelse”.

Det leder till att det nu skapas behov av nya yrkesroller och i rapporten listar man tio sådana tänkbara framtidsyrken som man anser vara på väg att etableras: Distansare, gigmanager, robotpersonlighetsdesigner, kulturflätare, klimatrevisor, vertikalodlare, etikutvecklare, molnvakt, dna-coach och oldfluencer.

Distansare och gigmanager har att göra med möjligheterna att arbeta mer flexibelt där distansare är personer som även kan utföra mer teknisk hjälp på distans med hjälp av exempelvis ar- och vr och en gigmanager är den som kan hjälpa egenföretagare och frilansare med olika praktiska uppgifter som ekonomi, juridik eller arbetslivshälsa.

Om vi ska ha robotar som arbetskamrater – så kallade ”cobots” – så bör de passa in i den kultur man har på arbetsplatsen. Då kan en robotpersonlighetsdesigner vara på sin plats.

I en mer samarbetsorienterad framtid tänker man sig att kulturflätare för att utveckla kulturen åt rätt håll.

Och en klimatrevisor är rätt enkelt att räkna ut vad det handlar om – någon som hjälper till med klimatstrategier och räknar på klimatavtryck. Vertikalodlare är ett annat uttryck för ett ökat klimatfokus – det handlar om personer som skapar nya hållbara odlingsalternativ i takt med att allt fler flyttar in i städerna.

Etikutvecklare ska hjälpa företag att hålla fokus på att definiera, kommunicera och efterleva ett högre syfte.

Molnvakter ska – precis som det låter – hålla koll på molnet. Se till att data hanteras korrekt och behålls säkert. Se till att molnlösningarna som förhandlas fram är så bra som möjligt.

I dag är det enkelt att ha koll på sitt dna men svårt att förstå vad man ska göra med det och det är där dna-coacherna kommer in. De ska hjälpa individer att förstå hur de ska agera utifrån det dna de har och ta fram riktiga hälso- och livsstilsråd.

Och oldfluencers, till sist, ska ha till uppgift att inspirera äldre till en aktiv och social livsstil.

Läs också: 
Byråkrat-bottar ska effektivisera Lunds kommun
En tredjedel lyckas låta bli att kolla jobbmejlen på fritiden