För de traditionella it-budgetarna råder ”historiskt låg tillväxt”, konstaterar Radar i deras årliga rapport IT-Radar 2019. 1,2 procent stannar den tillväxten på. Dock pekar verksamheternas direkta it-investeringar uppåt (4,6 procent) – vilket gör att den totala it-marknaden i Sverige trots allt går upp med 2,5 procent. Det innebär ett totalt värde på 165 miljarder.

20 procent av de totala it-investeringarna sker direkt i verksamheten.

En strukturell förändring som pågår är industrialiseringen av it, där nya affärs- och leveransmodeller ersätter de traditionella, något som får stor påverkan på leverantörerna.

”Till de lokala trenderna hör AI samt igenkänningstekniker som stora möjliggörare för stärkt svensk konkurrenskraft och informations- och cybersäkerhet som de stora lokala hoten”, konstaterar Radar i rapporten.

Ökningen är högre i konkurrensutsatta branscher med hög förändringstakt som tillverkande industri, handel och bank- och finanssektorn.

Läs mer: 
GDPR-festen över för konsulterna: ”Nu är det stendött”