I Skåne och Blekinge pågår ett projekt för att lära nyanlända akademiker programmering – där det både ingår programmeringsutbildning och praktik på it-bolag i regionerna.

Därtill anordnas workshops för att få fler kvinnor att söka sig till de här utbildningarna.

– Jag tror att det är precis sådana här initiativ som behövs för att möta kompetenskrisen, säger Vanja Tufvesson som är med och anordnar workshops för kvinnliga nyanlända.

Programmeringskursen kallas Matchit och är ett samarbete mellan olika aktörer som Region Skåne, Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, Ideon Science Park, Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola och som finansieras av Europeiska socialfonden.

Olga Szczepankiewicz som är projektledare för Matchit på Region Skåne berättar att det handlar om en intensivutbildning inom programmering för att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Den första utbildningen startade i augusti förra året, och den gick av stapeln både vid Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola.

Den här utbildningen är på drygt fyra månader plus praktik.

– Det är många som har en teknisk bakgrund men som saknar erfarenhet av it, och det är det vi kan erbjuda här. I höstas var det 28 personer som påbörjade utbildningen och alla var väldigt motiverade. Nu i februari gick de första studenterna ut på praktik.

Olga Szczepankiewicz
Olga Szczepankiewicz är projektledare för Matchit på Region Skåne.

I maj påbörjas ytterligare en utbildning. Denna är längre och inkluderar en introduktion i programmering på tolv veckor, och därefter 17 veckors ytterligare utbildning i programmering, databaser och webbutveckling samt tio veckors praktik.

– Totalt är det ungefär 75 personer som kommer att genomgå Matchit och målet med projektet är att, förutom att de deltagande individer får utbildning och närmar sig arbetsmarknaden, utveckla en metod som kan spridas i fler regioner och inom fler yrkesområden, säger Olga Szczepankiewicz.

Olga Szczepankiewicz berättar att de gärna vill se fler kvinnliga sökande. Som ett led i detta så arrangerar Pink Programming – en organisation just för att locka fler kvinnor till programmeringsyrket – workshops som är skräddarsydda just för nyanlända kvinnor.

Vanja Tufvesson som är en av grundarna av Pink programming berättar att de hittills haft tre workshops med 16 platser på varje. De har haft lite olika inriktning, två mot Python och en mot dataanalys. Det viktiga är att få intresse för och lära sig ett programmeringsspråk, då är det enklare att också lära sig andra.

Intresset har varit stort för samtliga de här träffarna.

– Alla har varit fullsatta, säger hon. Målet är att deltagarna söker vidare till Matchitprogrammet efter att de besökt en workshop.

Just praktiken är en viktig bit, säger Vanja Tufvesson:

– Det är ju det som är svårt, att få in en fot på arbetsmarknaden, det finns till exempel massa jobb som inte är utannonserade.

Vanja Tufvesson berättar vidare att många av deltagarna har civilingenjörsutbildning, andra har arbetat med administration och ekonomisystem.

Lärarna på de här är utbildningstillfällena är själva kvinnor och kommer från it-bolag i regionen.

– Generellt kan man säga att deltagarna har varit väldigt peppade och öppna för att skola om sig. Det finns verkligen en potential här, inte minst mot bakgrund av att kompetensbristen är akut.

Läs mer: 
Boom för it-utbildningar – nu ska kompetenskrisen pluggas bort
AI och robotar tar miljoner jobb – men skapar ännu fler