Det var i höstas som Anderstorps gymnasium i Skellefteå under några veckor provade ansiktsigenkänning när eleverna gick in i klassrummet och på så sätt tog upp närvaron. Tekniken testades i en klass men det finns planer på att skala upp försöket men till SVT Nyheter uppgav tillverkaren och kommunen i januari att man diskuterade en eventuell fortsättning.

Och det här har fått Datainspektionen att reagera.

– Det är uppgifter i media som kommit till vår kännedom som gör att vi nu inleder den här tillsynen, säger Ranja Bunni, jurist på Datainspektionen som håller i granskningen.

– Det här är en ny teknik där det samlas in biometriska data om enskilda individer och det kan innebära att känsliga personuppgifter behandlas. Vi vill se hur skolan hanterat personuppgifterna och om det skötts enligt regelverket.

Därför ställer nu Datainspektionen en mängd frågor till gymnasienämnden i Skellefteå. En av de första frågorna är om nämnden anser sig vara personuppgiftsansvarig för de behandlingar som skett och om inte – vem som i så fall är det.

Andra frågor handlar om huruvida det gjorts någon konsekvensbedömning enligt GDPR innan projektet drogs igång, om man haft något förhandssamråd med Datainspektionen innan det startade och vilket rättsligt stöd man haft för att behandla personuppgifterna.

Gymnasienämnden ska också svara på vilka säkerhetsbedömningar som gjorts och om materialet fortfarande finns kvar eller om det raderats.

Det slås också fast att projektet med ansiktsigenkänning har inneburit behandling av biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och att det då handlar om känsliga personuppgifter.

Gymnasienämnden i Skellefteå har till den 19 mars på sig att svara på frågorna.

När tillsynen blir klar kan inte Ranja Bunni svara på.

– Vi arbetar med granskningen skyndsamt men det kan ta några månader att komma fram till ett beslut.

Läs också: 
Flygplats lägger halv miljard på ansiktsigenkänning
GDPR: Här är allt du behöver veta om EU:s dataskyddsregler