Medellönen för en it-akademiker landade 2018 på 49 500 kronor i månaden. Det visar ny lönestatistik från fackförbundet Jusek. I gruppen it-akademiker ingår systemvetare men även andra personer med andra it-relaterade treåriga utbildningar från högskolor och universitet, som exempelvis datateknik, interaktionsdesign, spelutveckling eller de som läst till informationsarkitekt.

Löneökningen ligger på 1 650 kronor mellan 2017 och 2018.

– Den goda konjunkturen på arbetsmarknaden har spillt över och gett förhållandevis höga löneökningar, säger Daniel Lind som är samhällspolitisk chef på Jusek.

För den som vill få upp sin lön mer än det allmänna lyftet är det en god idé att byta jobb. Det ger i snitt ytterligare 1 554 kronor i plånboken, enligt Jusek, och det är den högsta siffran för förbundets sex utbildningsgrupper. Genomsnittet för en Jusekmedlem är att tjäna 778 kronor på att byta jobb.

Generellt är det – kanske inte helt överraskande – mest lönsamt att arbeta i privat sektor. Där ligger medellönen på nästan 52 000 kronor medan kommunerna ligger en bra bit efter på nära 44 000 kronor.

– Dessutom kan vi se att de högsta lönerna på den privata sidan är högre än inom stat och kommun, lönespridningen uppåt är högre där. Däremot skiljer det inte mycket mellan dem som tjänar minst i de olika sektorerna.

Och det är också stor skillnad på i vilken bransch man hamnar. Högst medellön har de it-proffs som arbetar i industrin – där ligger den på en bit över 55 000 kronor. Nästan 6 000 kronor mer än de som jobbar i it-branschen och nästan 11 000 mer än de som arbetar inom statlig administration eller på universitet

Även det område man väljer att arbeta inom spelar självklart roll. Högst hamnar de som arbetar med it-projektledning på knappt 51 000 kronor i medellön. De som arbetar med systemförvaltning ligger i snitt 5 000 kronor under det. Samtidigt kategoriseras en stor del av de tillfrågade, en femtedel, under övrigt it-arbete där medellönen ligger på drygt 50 000 kronor i snitt så där döljer sig sannolikt en del med ännu mer lönsamma inriktningar än it-projektledning.

It-akademikerna som grupp ligger i mellanskiktet av de grupper som Jusek organiserar – både ekonomer och jurister har högre medellöner och dessutom ökade deras löner mer förra året. Men de ligger högre än samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

Jämfört med de andra yrkesgrupperna är dock it-akademikerna, som CS skrivit tidigare, mer nöjda med sin arbetssituation och känner minst stress.

– Vi ser också att it-akademikerna är den grupp som tydligast upplever att de kan förlora sina jobb de närmaste åren. Samtidigt känner de sig inte otrygga – de känner att det finns en efterfrågan efter dem och att det skulle vara lätt att hitta ett likvärdigt arbete med jämförbar lön, säger Daniel Lind.

– Det är positivt att de känner sig mer trygga i sin kompetens än i sin nuvarande anställning.

Läs också: 
Boom för it-utbildningar – nu ska kompetenskrisen pluggas bort
Yrkeshögskolan gör storsatsning på it – 3000 nya platser bara i år