Det storsatsande finska konsultbolaget, som helt riktat in sig på molntjänster, säger att etableringen i Nordens femte största stad är en del i satsningen på att fördubbla antalet molnexperter under de närmaste 18 månaderna. Det nya kontoret ligger i Convendum Coworking Space på Avenyn. Sedan tidigare finns bolagets svenska del etablerad i Stockholm och Malmö.

Till 2020 räknar Nordcloud med att anställa 8-10 AWS- och Azure-arkitekter till Göteborgskontoret. Valet av Göteborg förklaras också med att man vill nå kunder inom tillverkningsindustrin.

– Vi arbetar redan med några av Sveriges största företag, men genom att etablera närvaro i Göteborg är vi redo att förvärva större konton. Den tunga tillverkningsindustrin i staden är definitivt en lockande marknad för oss, säger Hans Christoffersson, chef för Nordclouds Azure Team.

Nordcloud har för närvarande mer än 400 experter på plats i den verksamhet som idag finns i tio länder. Enligt det uppsatta 18 månaders-målet är planen att rekrytera över 500 ytterligare molnexperter. Under februari har bolaget även fått in 20 miljoner euro i finansiering för att skynda på den internationella expansionen.

Läs också: Ebuilders molntjänster på drift hos Basefarm