När digitaliseringsvågen går genom Sverige och världen är det få områden som utelämnas. I några av de mest analoga världarna pågår arbetet också för fullt och det har gett rejäl skjuts åt svenska Axiell Group, vars mjukvara används för att göra de stora volymer som finns på muséer, i arkiv samt i såväl folkbibliotek som skolbibliotek digitala.

– Digitalisering är inte att skrämma bort kunderna, som bankerna har gjort, utan digitalisering ska vara inkluderande. Där är biblioteken ett tydligt exempel. Digitalisering skapar demokrati och vi har bara börjat, säger Joel Sommerfeldt, vd på Axiell Group när han tar emot på bolagets Stockholmskontor varifrån man passande nog blickar ner på Kungliga biblioteket.

Det handlar oftast om rejäla volymer som bolaget ska göra digitalt, med det tydliga målet att det ska bli lättare att använda den kunskapsskatt som finns på bibliotek, i arkiv och på museerna, där det inte är själva utställningarna som är huvudfokus.

– Museer är till för oss konsumenter men kanske än mer för forskare och vår framtid. För oss handlar det om att skapa tillgänglighet. När vi utvecklar tänker vi på mig och dig. Det måste vara ett bra arbetsredskap för den som använder det med ordning och reda och bra möjlighet att söka, säger Joel Sommerfeldt.

Axiell Groups huvudkontor ligger i Lund, med en europeisk hubb i Manchester och en amerikansk i Toronto. Totalt har man i dagsläget 26 kontor i 14 länder men kundmässigt finns verksamheten i 55 länder.

Bolaget startade i liten skala i Göteborg för 40 år sedan. Ett viktigt steg under tillväxtresan var köpet 2002 av det som då var den största konkurrenten, Bibliotekstjänst. Och för några veckor sedan, den 31 januari, var det dags för ännu ett förvärv då norska Bibits köptes upp.

Idag har Axiell Group 340 anställda ombord och räknar med att det senaste årets omsättning landar på ungefär 550 miljoner kronor. Den huvudsakliga intäkten i den pågående digitaliseringsresan kommer från Axiell Collections, som är ett collection management-system, som installeras hos kunderna och finns i olika varianter för olika marknader och både som molnvariant och för lokal installation.

– Vissa vill ha ett privat moln, men de nya produkterna vi utvecklar är bara molnbaserade och den produktutveckling som görs baseras på en global tanke. Tidigare hade vi nationella system men idag utvecklar vi bara globala produkter. Vi använder oss av microservices i så stor utsträckning som möjligt eftersom det är ett starkt tryck på att det ska fungera i alla länder. Just nu installerar vi vårt bibliotekssystem Quria i Schweiz, Tyskland och Norge, säger Joel Sommerfeldt.

Om man tittar på hur intäkterna fördelar sig kommer en uppskattad tredjedel från biblioteksdelen, ytterligare en tredjedel från Axiell Media och 27 procent från museer och arkiv, medan resterande 7–8 procenten kommer från Axiell Services som bland annat innehåller driften av tre bibliotek i Nacka kommun.

Tillväxten i Axiell Media-delen drivs av Biblio, en tjänst för strömmade ljudböcker och e-böcker, som har startats som en direkt följd av allt digital innehåll som finns hos bolaget.

– Mediedelen kan ses som en katt bland hermeliner för oss. Vi tänkte att vi har ett kablage, så låt oss fylla något med det kablaget så får vi se hur det kan gå, och Axiell Media har gått väldigt bra. Det är en väldigt rolig bransch att ge sig in i och det handlar om att vara väldigt duktig på det, konstaterar Joel Sommerfeldt.

Och den nuvarande omsättningen på 550 miljoner är bara ett steg på vägen för det svenska bolaget, som vill bli en global jätte och tampas med sina internationella konkurrenter på den marknad som idag har israeliska Exlibris som största bolag. I övrigt är de flesta konkurrenter amerikanska.

– Tillväxt ligger i vårt DNA och vi har en tillväxt i marknaden som är väldigt intressant. Vi växer ungefär 10 procent i volym varje år och i den bransch vi verkar finns också en bra tillväxt, även om den inte lika aggressiv som tidigare. Vi har en ambition att bli ett miljardföretag och med de produkter vi har nu börjar vi skapa förutsättningar för det.

Tillväxt är en sak, men tjänar ni pengar?

– Vi har mål att vi ska ha en ebitda-marginal på 15–20 procent. Just nu ligger vi strax under det, men vi är inne i en investeringscykel så det får man acceptera, samtidigt som marknaden pressar våra marginaler.

Läs också: 
Vill du bli robotpersonlighetsdesigner? Nu spås nya yrken göra sitt intåg
Gartner: Så navigerar du i ständigt pågående förändring


Sveriges största event inom digitala affärer är tillbaka! Webbdagarna Stockholm 19-20 mars. Boka nu!