I dag presenterade inrikesminister Mikael Damberg, S, den nya lagrådsremiss kring datalagring som ska överlämnas till lagrådet senare i veckan.

Förslaget går på samma linje som den utredning som presenterades i oktober 2017 och i korthet handlar det om att i stället för att ha generell lagring av alla olika typer av data så differentieras det nu så att lokaliseringsuppgifter som visar var en mobiltelefon befunnit sig vid ett samtal ska lagras av operatörerna endast i två månader medan abonnemangsuppgifter ska lagras i tio månader. Med abonnemangsuppgifter menas vilken abonnent som haft ett visst ip-nummer vid ett visst tillfälle.

Uppgifter om vem som pratat med vem och liknande ska lagras i sex månader – den längd som gällde alla data i den tidigare datalagringslag som EU-domstolen slog ner på 2016.

Dessutom begränsas lagringsskyldigheten så att all kommunikation som sker i det fasta nätet undantas. Uppgifterna ska endast få lagras inom EU.

– I sin dom slog EU-domstolen fast att det inte är tillåtet med generell lagring så därför har vi låtit en utredning titta på avvägningen mellan behovet av integritet och polisens behov av att kunna bekämpa brott. Så därför differentierar vi nu lagringen som EU-domstolen efterfrågat, säger inrikesminister Mikael Damberg, vid dagens pressträff.

– Vi måste nu få ett fungerande regelverk på plats. Gör vi det inte kommer grova brott att förbli ouppklarade och brottslingar att gå fria.

Han framhåller att just datalagringen är den lagstiftning som han prioriterar mest.

– När man talar med poliser så beskriver de det ofta som att domen 2016 släckte ljuset. Nu är det hög tid att tända lampan igen.

Mikael Damberg pekar också på brott där just uppgifter från olika typer av lagrade trafikdata varit avgörande för att utreda brott och nå fällande dom. Exempelvis skjutningen på Vår Krog & Bar i Biskopsgården där just trafikdata knöt de skyldiga till platsen.

– Det var den enda tekniska bevisning som fanns där, säger han.

På frågan om vad som händer om någon av teleoperatörerna överklagar även denna lag till EU-domstolen säger Mikael Damberg att han förväntar sig att telekomföretagen följer den nya lagstiftningen.

– Nu har vi klargjort reglerna så jag förväntar mig att man samarbetar, det vore olyckligt om de motsätter sig en lag som är så viktig för polis och säkerhetspolis. EU-domstolen har inte sagt att inga uppgifter får sparas utan att reglerna måste differentieras så att lagringen kan motiveras ur ett brottslighetsperspektiv.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den första oktober i år.

Läs också: 
Vad ska hända med datalagringen? Frustration hos polisen – men PTS ligger lågt
Dokument: Utredare föreslår utökad lagring av trafikdata