Strax före årsskiftet drog AWS igång sina tre svenska datacenter. Men även tvåan och trean på marknaden för det publika molnet, det vill säga Microsoft och Google, har som bekant båda köpt mark för framtida byggen.

En vanlig och ganska berättigad fråga när det gäller den svenska datacenter­explosionen är vad Sverige som nation tjänar på det. Rejält energislukande anläggningar som knappast skapar några arbetstillfällen annat än för säkerhetsvakter, är en vanlig invändning. Andra bedömare påpekar att det kanske inte handlar om några direkta jobb men att det skapar nya indirekta möjligheter när it-jättarna kommer hit.

Några som laddar för fullt för jättarnas intåg är de bolag som bygger, och inte minst underhåller datacenter. Där pratas det om stora rekryteringskampanjer för att möta alla nya möjligheter som finns.

– Vi bygger datacenter, eller delar av datacenter, och vi har även en stor verksamhet där vi servar och driftar datacenter. Där behövs det alltid lokal kompetens. Ju fler datacenter som etablerar sig desto mer finns det för oss att göra. Vi finns på 17 ställen runt om i Norden och kommer att få mycket servicejobb, säger Erik Bertman, vd på Coromatic.

Erik Bertman, Coromatic
Erik Bertman, Coromatic.

Det gäller inte minst inom strömförsörjning. Ett av Coromatics huvudområden är det man kallar verksamhetskritisk infrastruktur, vilket utöver underhåll även innebär att bistå med reservkraft för verksamheter där elen är extra viktig. Bland kunderna finns bland annat sjukhus, kärnkraftverk och andra viktiga samhälls­funktioner, samt givetvis datacenterföretag.

– Vi är som ett Securitas för strömförsörjning. Det är fler och fler som blivit känsliga för strömavbrott och i takt med att strömavbrotten blivit fler är det många kunder som har blivit vaksamma och behöver någon som servar på plats och finns där 24/7 för att hjälpa till, säger Erik Bertman.

Coromatics plan är att rekrytera ungefär 100 personer. Ungefär 90 av dessa ska jobba med servicedelen, vilken väntas få ett kraftigt uppsving tack vare alla nya datacenter. Och Erik Bertman poängterar att det inte bara är jätteanläggningarna som driver på. Även co-location-marknaden växer snabbt nu.

– Idag kommer drygt 35 procent av våra intäkter från service. Just nu växer det så det knakar både vad gäller co-location och hyperscale. Vår analys är att marknaden växer med 10 procent, och det gäller inte minst co-location-delen.

Thomas Lundin, Enaco
Thomas Lundin, Enaco.

Även Enaco, som också jobbar med avbrottsfri drift och säkerhet till datacenter, satsar stort nu. I början av året utökades personalstyrkan med 25 procent i och med att man tog över 20 personer från Black Box Network Services. De förklarar också sin framfart med den växande svenska datacentermarknaden.

– Sverige är ett av de ledande länderna i världen när det gäller tillväxt inom hyperscale-datacenter, och för dessa kunder är nätverk och kommunikation en strategisk del av verksamheten. Vi satsar nu ytterligare på dessa tjänster för att öka vår tillgängliga marknad. Att nu kunna erbjuda våra kunder alla tjänster under samma tak på en större geografisk marknad inom bland annat hyperscale network services är mycket spännande, säger vd:n och koncernchefen Thomas Lundin.

Men det är inte bara servicebolagen som växer. Co-location-bolagen är också en del av datacenter­explosionen, och enligt Interxions Nordenchef Peder Bank har man vuxit under flera år och han räknar med att fortsätta göra det.

– Vi rekryterar kontinuerligt och under de senaste tre åren har vi dubblat organisationen. Idag är vi runt 60 personer i Norden. Vi växer i lugn och ro och tror att vi kommer dubbla organisationen under de närmaste tre åren. Det är framför allt specialister vi behöver, men de blir svårare att hitta när datacentermarknaden exploderar såsom den gör, säger han.

Peder Bank, Interxion
Peder Bank, Interxion.

Utöver konkurrensen om personalen välkomnar Interxion att de stora it-jättarna öppnar datacenter i Norden.

– Vi ser det inte som hot eller konkurrens, utan det går hand i hand. De tjänster som finns hos hyperscalers ska göras tillgängliga också, med edge computing. Någonstans ska man ha access och det gör att det kan bli behov av en helt annan setup, säger Peder Bank.

Vad han däremot är lite orolig för är den allt mer ansträngda energisituationen, där han vill se att datacenterbranschen och samhället tar ett gemensamt grepp för att inte intresset för den heta nordiska marknaden ska svalna.

– Det är svårt att växa som co-location-bolag eller hyperscaler om inte energin finns. Då kanske man väljer att satsa i ett annat land. Om vi jobbar tillsammans kommer det att bli mycket lättare, så låt oss ta hand om det nu och se till att lösa problemen, säger han.

Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration här.

Läs också: