Vi har tidigare rapporterat om hur många av it-konsultbolagen har startat eller köpt på sig digitalbyråer under de senaste åren, och att de tidigare byråerna och it-konsultbolagen numera möts på den marknad som brukar kallas martech.

Några tydliga exempel är Accenture, som har dragit igång Interactive, Acandos variant Itch, och Knowits satsning som heter Knowit Experience.

Ett annat nordiskt bolag som satsar stort på den här marknaden är finskägda Nordic Morning Group, och för koncernchef Anne Årneby är det ingen tvekan. Hon är fast besluten om att man ska bli Nordens ledande martechbolag.

Bolaget anställde nyligen Märit Sareyko från konkurrenten Acando som Sverige-vd. Totalt har Nordic Morning 200 personer ombord på den svenska verksamhet som jobbar med datadriven marknadsföring och service design. Bland de största svenska kunderna finns en hel del stora bolag inom detaljhandel, finans och dagligvaruhandel.

Nordic Morning Group är inte bara en stor Googlepartner och Adobes största partner i Norden. Det statligt ägda bolaget är också ett av Finlands äldsta företag, som har gått från att leverera frimärken till den ryska tsaren vid grundandet 1859 till att idag lyftas fram av staten som en innovativ verksamhet.

– Den industriella revolutionen innebar en stor förändring i samhället, inte minst när folk flyttade till städerna. Posten och frimärken var på sätt och vis dåtidens internet som gjorde att folk kunde veta vad som hände i samhället. Att vi var med från den första industriella revolutionen och nu fortfarande är med i den fjärde visar att vi som koncern är duktiga på att förändra oss när tiderna ändras, säger Anne Årneby.

Vi var med från den första industriella revolutionen och är nu fortfarande med i den fjärde

Hon började som koncernchef på Nordic Morning Group i januari 2017 och säger att det har varit en viktig del av hennes uppdrag att driva förändring och innovation. Det har delvis inneburit att den ganska spretiga verksamheten som bedrevs som ett holdingbolag bestående av tolv bolag har renodlats, bland annat genom att sälja av en traditionell reklam­produktions­verksamhet i Ukraina och ett tryckeri i Falun.

Idag utgörs verksamheten av tre affärsområden med tydliga erbjudanden. Nordic Morning sysslar med datadriven marknadsföring och service design med kontor i Sverige och Finland, och de andra affärsområdena Edita Publishing och Edita Prima är verksamma på den finska marknaden. Edita Publishing jobbar med smart learning och Edita Prima fokuserar på att effektivisera kommunikationsflödet med sina kunder.

Och hittills har förändringsresan lönat sig. Det som 2016 var en förlust på 1,9 miljoner euro blev under det senaste helårsresultatet ett plusresultat på 3 miljoner euro. Omsättningen landade på 93,4 miljoner euro, för koncernen som har totalt 550 anställda.

– I år blir vinsten något lägre. Ett sådant skutt som vi gjorde då kan man inte göra varje år, men vi vet att vi är på en tillväxtmarknad och jag föreställer mig att vi ska vara ledande i Norden, säger Anne Årneby.


Sveriges största event inom digitala affärer är tillbaka! Webbdagarna Stockholm 19-20 mars. Boka nu!


Hennes tid på bolaget har alltså inneburit en hel del renodling av verksamheten, vilket också varit en viktig del av hennes uppdrag. När hon berättar om Nordic Morning Groups resa utgår hon från en analys av hur företag förändras, eller snarare inte förändras, i takt med utvecklingen. I det som brukar kallas den digitala omvälvningen har det funnits många exempel på bolag som sprungits om av nya bolag som startats utifrån de rådande marknadsförutsättningarna. De bolag som i dag har funnits med ett tag har att välja på att förändras eller försvinna.

En klassisk lösning som många av de större konsultbolagen i branschen brukar ta till i det läget är att starta ett innovationsbolag inne i bolaget, som helt har fokus på den nya marknaden i form av nya anpassade idéer. Frågar man Anne Årneby så räcker det bara delvis. Enligt henne handlar det mer om att ändra verksamheten i grunden och att också förstå vilken förändringsresa bolaget är kapabelt till. Så arbetar hon för att bolaget från 1859 fortfarande ska vara välmående.

Du måste titta noga på den nuvarande verksamheten och fråga dig vad fan du håller på med

– Det handlar egentligen om att man behöver ändra i grunden och hitta vad kärnerbjudandet i företaget är. Du måste titta noga på den nuvarande verksamheten och fråga dig vad fan du håller på med på dagarna, säger hon och konstaterar att det är allt annat än lätt och att det kommer möta motstånd.

– Det är mycket jobbigare än du tror att förändra uppfattningen om vad du egentligen håller på med både i marknaden, men inte minst internt. Men orkar du ta den matchen kan man också få ett bolag att öka i värde igen, och jag har fått ett väldigt bra utrymme att göra den förändringen.

I Sverige har man som sagt 200 anställda på den del av Nordic Morning Group som jobbar med datadriven marknadsföring. Koncernen har i sin helhet nyligen blivit en del av Vake Oy, som är den statliga innova­tions­hubben för framtidens hajpade bolag inom AI och plattformsteknik.

– Det är en satsning på att driva fram högteknologiska framtidsbolag. Vi flyttades dit i december 2018. Det känns fantastiskt kul att leda ett 160 år gammalt bolag som numera klassas som högteknologiskt, säger Anne Årneby.

Läs också:
Digitalbyråerna räds inte nya hotet: konsultjättarna är för slöa
Därför har konsultjättarna dragkamp om digitalbyråerna