För ett par dagar sedan kom Kammarkollegiet med en gedigen rapport runt statens behov och möjligheter att upphandla ett säkert, webbaserat kontorsstöd. Daniel Melin och hans projektlag har gjort ett fantastiskt jobb och i detalj gått igenom både regulatoriska och säkerhetsmässiga krav – likväl som behovet ur ett funktionsperspektiv.

I rapporten kan man läsa att myndigheterna står inför stora utmaningar. I korta drag handlar det om en omöjlig kompromiss. Kraven på att innovera i ett allt högre tempo i kombination med riskerna med att använda utländska molntjänster ur säkerhets- och integritetsperspektiv.

Samtidigt konstaterar Kammarkollegiet också att i en dialog med olika privata leverantörer står det tydligt att det inte finns någon svensk leverantör som uppfyller alla behov – i dagsläget. Därför drar Kammarkollegiet, ”en myndighet utöver det vanliga”, slutsatsen att man inte kan gå ut med någon upphandling av dessa typer av tjänster.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Jag tycker att Kammarkollegiet här går miste om en jättemöjlighet att främja svensk innovation och svenskt näringsliv. Att man väljer att göra hela förstudien och kommer fram till att det inte ens är lönt att sträcka ut handen till Sveriges it-leverantörer är högst märkligt.

Med en tydlig bild om behovet från svenska staten hade alla de duktiga privata företagen sett till att tjänsterna utvecklas. Jag anser därför att Kammarkollegiet bör omvärdera sitt beslut och istället lita på att svenska it-leverantörer kan leverera när vi verkligen får chansen.

Eller har Kammarkollegiet redan fattat beslut om ett statligt moln?

Johan Christenson, vd på City Network

Läs också: 
Inte bara Cloud Act – även miljön ett tungt skäl att välja svenska moln före AWS