Det råder viss osäkerhet om hur svenska myndigheter kan och ska använda sig av molntjänster. Som Computer Sweden skrev i tisdags blir det i alla fall inget ramavtal för molnbaserade kontorstjänster – eftersom Statens inköpscentral efter en utredning kommit fram till att ingen leverantör skulle svara upp mot både funktionella, juridiska och säkerhetsmässiga kraven.

Thomas Pålsson, som är generaldirektör på Statens servicecenter, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan att de borde få ett utökat uppdrag att samordna fler statliga myndighetsfunktioner.

”Särskilt stora besparingar kan göras genom att bilda en gemensam statlig molntjänst för myndigheternas it-drift. Här kan den årliga besparingen jämfört med dagsläget ligga på 750–850 miljoner kronor när molntjänsten väl är i stadigvarande drift”.

Han skriver vidare att regeringen bör sätta press på myndigheter att använda deras tjänster i högre utsträckning. I dag levererar Statens servicecenter administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön, HR och snart även tjänster inom e-arkivering.

Redan för två år sedan talade Thomas Pålsson i en intervju med Computer Sweden om tankarna på att de statliga myndigheterna skulle samordna sin it-drift i en gemensam molntjänst.

– Det finns stora pengar att spara på att slå ihop datacentren och flytta ut dem i landet, sa han.

Läs mer: ”Kammarkollegiet borde lita på de svenska it-leverantörerna”