Vi har tidigare skrivit om hur bland annat Coromatic har bråda dagar i den svenska datacenterboomen. Nu har man fått ett nytt uppdrag, att bygga ett datacenter åt Uppsala kommun.

Bakgrunden är att kommunen genomför en omfattande ombyggnad och utbyggnad av sitt stadshus. I samband med det kommer ett av kommunens två datacenter att rivas och ska därför ersättas med ett nytt i den nya delen av stadshuset. Efter att ha gjort en offentlig upphandling var Coromatic det företag som bäst kunde matcha kommunens krav.

Kraven gällde bland annat att det ska vara robust och driftsäkert, vilket till exempel innebär att datacentret ska byggas som en rum-i-rum-konstruktion enligt de högsta brandsäkerhetsstandarderna.

– Datacentret kommer vara en viktig del av den nybyggnation som vi nu genomför i stadshuset. Vi ser fram mot att arbeta nära Coromatic, säger Ole Olsen, enhetschef it-infrastruktur på Uppsala kommun.

Coromatics uppdrag innebär ett helhetsansvar från design till byggnation och installation, och utöver det kommer man även att ansvara för både löpande och akut service av datacentret, dygnet runt i fem års tid. Bolaget har tidigare samarbetat med kommunen kring byggnationen av kommunens andra datacenter. Datacentret ska vara färdigt till sommaren 2021.

– I takt med att samhällskritiska funktioner digitaliseras ökar hela tiden kraven på kommuner att säkra driften av dessa funktioner. Med sitt nya datacenter på plats, i kombination med sin befintliga verksamhetskritiska infrastruktur, har Uppsala kommun skapat sig en solid bas för den fortsatta digitaliseringen, säger Thomas Wunger, ansvarig för Data Center Solutions på Coromatic.