En knapp vecka innan anbudstiden löper ut har Region Sörmland beslutat avbryta upphandlingen av 1177-rådgivning på telefon. I dag sköts det av företaget Medhelp, vilket uppmärksammats i samband med 1177-läckan.

Att upphandlingen avbryts är dock inte ett direkt resultat av läckan utan regionen har redan tidigare beslutat att ta tillbaka telefonrådgivningen i egen regi, framhåller regionens inköpschef Teemu Lehtimäki.

– Vi fick det uppdraget i mars 2018 och upphandlingen var till för att täcka upp innan vi tog över själva. Men det är klart att situationen skyndade på vår kartläggning där vi nu ser att vi kan klara det från årsskiftet så vi har inte längre behov av att upphandla tjänsten, säger han.

Beslutet att ta tillbaka 1177-rådgivningen i egen regi motiverades bland annat av att rådgivningsverksamheten enklare ska kunna integreras i vårdcentralernas arbete.

Upphandlingen som nu stoppats skulle gett en extern leverantör uppdraget att sköta 1177 ytterligare ett år – fram till 2021.

Läs också: Datainspektionen startar 1177-granskningen – specialister skickas till Voice Integrate