I måndags inledde Datainspektionen sitt arbete med att granska händelsen kring 1177 Vårdguiden med en tillsyn av Voice Integrate, den leverantör där den internetuppkopplade servern med inspelade samtal stod. I går ska fyra jurister och två it-säkerhetsspecialister ha genomfört en inspektion.

I dag tar man nästa steg och inleder en tillsyn även av Inera. Det är det bolag som regionerna äger tillsammans genom Sveriges Kommuner och Landsting och som förvaltar och utvecklar de gemensamma systemen för 1177 Vårdguiden på telefon.

Datainspektionen skriver i ett pressmeddelande att man vill ha svar från Inera på ett antal frågor – bland annat om Inera behandlar personuppgifter som rör sjukvårdsrådgivning på telefon och i så fall i vilken roll Inera behandlar dessa personuppgifter.

I samband med att 1177-läckan avslöjades lade Inera ut en skriftlig kommentar på sin hemsida där man bland annat skriver att man inte har något avtal vare sig med Medhelp eller underleverantören.

Läs också: 
Datainspektionen startar 1177-granskningen – specialister skickas till Voice Integrate