I en debattartikel den 1 mars uppmanade Funkas vd Susanna Laurin Arbetsförmedlingen att inte negligera det digitala utanförskapet.

Jag förnekar inte att det finns ett digitalt utanförskap. Men jag menar att det är fel att dra slutsatser om digital kompetens baserat på vilket land man kommer ifrån eller om man har en funktionsnedsättning.

Tre av fyra inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen hör till grupper som har det svårare i konkurrensen om jobben på arbetsmarknaden. Det handlar om personer som saknar gymnasieutbildning, är 55 år eller äldre, eller är födda utanför Europa. Men även personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har i genomsnitt svårare att hävda sig i konkurrensen.

Det vi ser i vår egen statistik är att nästan åtta av tio personer skriver in sig digitalt. Nio av tio aktivitetsrapporter lämnas in digitalt varje månad vilket betyder att de arbetssökande använt e-legitimation.

Bland våra utrikesfödda arbetssökande finns ofta en hög digital mognad, trots eventuella språksvårigheter. För drygt ett år sedan öppnades möjligheten för de utrikesfödda som är inskrivna i Etableringsprogrammet att månadsrapportera digitalt. Idag använder fler än åtta av tio den tjänsten.

För just personer som är nyanlända innebär det ofta ett stort värde att få servicen via digitala tjänster eftersom vi erbjuder det på flera olika språk. Även många som har en funktionsnedsättning tjänar på att använda digitala tjänster. Vad vi däremot kunnat konstatera är att personer med hög ålder och/eller kort utbildning tenderar att använda digitala tjänster i mindre utsträckning.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Myndigheten låg efter med att erbjuda digitala tjänster när förnyelseresan initierades för snart fem år sedan. Men som exemplen ovan beskriver så har vi nu kommit riktigt långt, om än inte hela vägen. Nu gör de kommande personalneddragningarna att vi inte bara behöver erbjuda digitala tjänster för att förbättra servicen till de arbetssökande, utan även för att frigöra arbetsförmedlarnas tid så att de kan ha personliga möten med dem som bäst behöver det. Samtidigt kommer fler och fler arbetsförmedlare ge service via telefon, chatt och videomöten.

Det ingår i vårt uppdrag att rusta arbetssökande och öka deras möjligheter att få en varaktig förankring på arbetsmarknaden. Därför lägger vi också mer resurser på att hjälpa och lära våra arbetssökande att använda digitala tjänster och verktyg. Det är färdigheter som ökar chanserna både att hitta och behålla ett arbete.

Erik Sandström, chef verksamhetsområde Direkt, Arbetsförmedlingen

Läs också: 
”Skärpning, Arbetsförmedlingen – negligera inte det digitala utanförskapet”