Acando har tagit hem ett ramavtal med Örebro kommun, som är nästa kommun att börja automatisera processer med hjälp av robotic process automation, RPA. Enligt kommunen är automatiseringen en del av kommunens digitaliseringsresa, där man har ambitionen att skapa en enklare vardag för såväl medborgare som näringslivet.

Acandos roll i digitaliseringsresan är att automatisera processer med hjälp av robotar som automatiskt utför enkla eller repetitiva administrativa arbetsuppgifter. När det gäller införandet av mjukvarurobotar i verksamheten motiveras det som vanligt med att man vill bli effektivare och smartare i sin verksamhet, och inte minst frigöra resurser och tid till att möta medborgaren, företagen eller den egna förvaltningen och medarbetarna.

– Att få utveckla arbetsplatser och ge människan möjligheten att fokusera på värdeskapande handlingar med stöd av modern teknik är kärnan i vår strategi. Acando har sedan 2017 levererat digitala medarbetare genom RPA-teknik där vi får utnyttja både vår digitala kompetens och förmåga att leda komplex verksamhetsutveckling. Vi ser fram emot att få arbeta med Örebro kommun och möjligheten vi nu har att accelerera digitaliseringen, säger Tobias Nilsson, chef för Advisory & Transformation på Acando i region Mid.

Läs också: Byråkrat-bottar ska effektivisera Lunds kommun