En riktig storaffär är på gång som skyndar på den pågående konsolideringen av branschen ytterligare. Det är det som fortfarande är det största konsultbolaget på den svenska marknaden, kanadensiska CGI, som har lagt ett bud på samtliga aktier i svenska Acando.

Budet ligger på 41,45 kronor för varje aktie, vilket innebär att det värderar Acando till cirka 4 320 miljoner kronor. Slutkursen för Acandos aktie i fredags låg på 28,75 kronor för Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Acandos styrelse rekommenderar enhälligt att aktieägarna accepterar erbjudandet. Och de tre bolagen Svedulf Fastighets, Bjursund Invest och Svolder, som sammanlagt äger 22,28 procent av aktierna i Acando, har redan träffat avtal med CGI Nordic om att sälja sina aktier till CGI Nordic.

CGI beskriver affären som ”en attraktiv möjlighet att kunna genomföra sin tillväxtstrategi och stärka sitt erbjudande i Nordeuropa och Tyskland”. Ett köp av Acando skulle också innebära ett tillskott på fler än 2 100 konsulter från Acandos kontor i Sverige, Norge, Tyskland och Finland samt från dess leverantörsverksamhet i Lettland.

Strategisk rådgivning, systemintegration, applikationsförvaltning, kundcentrerad digital innovation och transformationslösningar är de område som lyfts fram där Acando kan komplettera CGI globalt. Ambitionen är att under det kommande året integrera Acando i CGI:s verksamhet i Nordeuropa och Tyskland.

– CGI:s erbjudande om att gå samman med Acando är i linje med Metro Market-delen av vår förvärvsstrategi. Våra fortsatta investeringar i CGI:s närhetsmodell är mer relevant än någonsin när kunderna allt mer vänder sig till färre partners som man kan lita på när det gäller den kompetens, kapacitet, skalbarhet och leveranskvalitet som krävs för att driva tillväxt och effektivisera verksamheten. Kundernas efterfrågan på kompletta tjänster, från rådgivning och mjukvarulösningar till outsourcing fortsätter att öka vart efter teknologi allt mer blir kärnan i deras verksamhet, säger CGI:s koncernchef George D Schindler om intresset för det svenska bolaget i ett börsmeddelande.

– Vi ser fram emot att få välkomna Acandos medarbetare som medlemmar och ägare i CGI, där vi som kompetenta innovatörer arbetar tillsammans för att leverera värde till våra kunder. Genom att kombinera CGI:s extremt starka position inom datadriven digital verksamhet och transformation, med Acandos verksamhet inom affärsrådgivning och företagets människocentrerade digitala innovationsmodell, stärker vi vår unika kombination av kunskaper och kompetenser, vilket kommer att gynna våra kunder när vi strävar mot en lönsam tillväxt tillsammans, konstaterar Heikki Nikku, chef för CGI:s verksamhet i norra Europa.

Acandos vd Carl-Magnus Månsson ställer sig också positiv till storaffären.

– Acando har utvecklat en innovativ företagskultur byggd på teknisk excellens och insikter kring mänskligt beteende. Att kombinera Acandos och CGI:s talanger är positivt för våra kunder och ger våra medarbetare signifikanta tillväxtmöjligheter, säger han.

Exakt vad det kommer att innebära för Acandos och CGI:s svenska personal, återstår att se. Men CGI flaggar i sitt börsmeddelande för att integrationen troligen kommer att ”innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, samt förändringar för de anställda, i den sammanslagna koncernen”.

Några specifika åtgärder går man så klart inte in på utan det kommer att beslutas först efter att affären är genomförd och bolagen slagits samman. Och man påpekar också att inga beslut är fattade om några förändringar, vare sig kring CGI:s eller Acandos anställda eller ledning.

Acceptfristen förväntas inledas omkring den 18 mars och avslutas omkring den 15 april.

Läs mer:
Köpa eller bli uppköpt – därför konsolideras it-branschen i rasande fart
Moderlandet kliver in när nordiska konsultjättarna stuvar om