Molntjänstbaserade integrationstjänster, Ipaas, syftar till att koppla samman appar och molntjänster, och möjliggöra för användare att till exempel flytta data från en databas till en annan. En mängd leverantörer har riktat in sig på den här nya området - men de kan väntas bli betydligt färre de närmaste åren.

I en ny rapport säger analysföretaget Gartners senioranalytker Bindi Bhullar att upp till två tredjedelar av befintliga Ipaas-leverantörer kommer att försvinna, antingen de köps upp eller lämnar marknaden.

– Utmaningen för de flesta Ipaas-leverantörer är att de helt enkelt inte är lönsamma. Den omsättningstillväxt och ökande kundacceptans som råder väger inte upp kostnaderna för att driva plattformarna, och de tunga investeringar som krävs i sälj och marknadsföring.

Megaleverantörer som Oracle, Microsoft och IBM är bättre utrustade för att hantera förändringar på marknaden, menar Bindi Bhullar, och de kan konkurrera aggressivt med priset och paketera sina lösningar på ett annat sätt än vad mindre spelare klarar av.

Det här gör att Gartner tror att mindre specialiserade Ipaas-leverantörer kommer att tappa marknadsandelar framöver.

– För organisationer som funderar på att börja använda Ipaas-lösningar som tjänst är det här goda nyheter. De kan dra nytta av marknadsdynamiken genom att lösa kortsiktiga problem direkt och samtidigt förbereda sig för en annan Ipaas-lösning då den här konsolideringen väntas accelerera fram till 2023.

Det finns dock risker också, då leverantörerna plötsligt kan försvinna. Köpare bör därför leta efter plattformar som gör nytta också på kort sikt, så att kostnaden för ett eventuellt byte blir enklare att justera, säger Bindi Bhullar.

Läs mer: 
Så utvecklas molntjänsterna 2019 – trenderna att hålla koll på