Efter att man tagit in Candidator DGC som driftpartner har nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tecknat nästa avtal för sin pågående digitalisering. Det är konsultbolaget Tieto som ska hjälpa myndigheten med utveckling och förvaltning av ett antal strategiska lösningar. Det femåriga avtalet, med möjlighet till två års förlängning, beräknas vara värt 110 miljoner kronor under de första fem åren.

– För att IVO ska uppnå sina mål 2020 måste vi på ett mycket bättre sätt utnyttja digitaliseringens potential för att skapa tillförlitliga tjänster och effektiva processer och därmed bidra till en god och säker vård och omsorg. Tieto har i sitt anbud visat att de kan vara en bra partner i vårt arbete framåt. Vi har dessutom fått ett mycket bra intryck i det initiala arbetet vilket bådar gott, då en viktig parameter för oss är just förmågan att samverka både med oss, men även med våra övriga leverantörer, säger Sofia Palmér, it-chef på IVO.

Tieto får nu helhetsansvar för att utveckla och förvalta både nya och de befintliga systemen. Under 2019 kommer bolaget leverera lösningar för ärende- och registerhantering samt en helt ny e-tjänsteplattform. Fokus de kommande åren kommer vara att digitalisera och automatisera processer i syfte att öka servicegraden och tjänsteutbudet till både medborgarna samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

– Vi är glada och stolta över att IVO valt Tieto som utvecklings- och digitaliseringspartner. En stor del av avtalet är inriktat på innovation och vi är övertygade om att vår långa erfarenhet av hälso- och sjukvård tillsammans med vår kompetens inom digitalisering kommer att leverera stort värde till IVO, säger Lars Richter, tillförordnad chef för offentlig sektor på Tieto.

Läs också: 
Därför valde flera myndigheter att lägga driften hos Försäkringskassan: "ett naturligt val"
Candidator DGC tar offentlig skalp värd 85 miljoner