Kinesiska Huawei har redan gjort ett stort avtryck i Sverige när det gäller konsumentprodukter som smartphones och nätverksutrustning som de säljer till operatörerna. Nu kommer en tredje satsning från Huawei – när de gör en offensiv inom datacenterprodukter, som servrar, lagring, nätverk och molnlösningar.

Och även om det här inte handlar om nätverksutrustning så är det oundvikligt att den jättekonflikt som råder mellan den kinesiska leverantören och framför allt USA, där Huawei av säkerhetsskäl stoppats från 5g-utbygganden i landet, spiller över på det här området. Linda Liang, som är Sverigechef för Huawei Enterprise säger att det inte finns några bevis för de här anklagelserna.

– Då blir det bara prat. Vi har en daglig dialog med våra kunder och min uppfattning är att Sverige inte är så politiskt som en del andra länder utan mer teknikorienterade. Vi måste fokusera på vårt jobb och våra kunder och kunna garantera att vi är en partner att lita på.

– Sen är det bättre att det pratas om företaget. Det är ju inte så att man behöver presentera företaget. Även vår smartphone-verksamhet ger oss mycket uppmärksamhet, det är en fördel för oss.

Partners som Computer Sweden talar med säger att frågan dyker upp framför allt hos nya kunder som inte arbetat med företaget tidigare. Per Sedihn som är CTO på systemintegratören Proact säger:

– Nu jobbar vi med lösningar för kundernas datacenter och inte med 4g- och 5g-nätverk, men det är klart att frågan kommer upp. Har företagen jobbat med Huawei tidigare och känner sig trygga med tekniken så är frågan mindre för då vet man hur det fungerar.

– Hos vissa kunder finns det ibland övergripande frågor kring kinesisk teknologi på ledningsnivå. Då finns det bara en sak att göra och det är att lyssna på kunden, vad de vill veta, och sedan bemöta det med fakta. Man ska inte ignorera frågan, men den ska inte vara emotionell utan faktabaserad.

Proact är en svensk systemintegratör som nu börjar satsa på Huawei. I Sverige formaliserade de det här arbetet i höstas och tanken är nu att den kinesiska leverantören ska bli en viktig del i deras portfölj tillsammans med de amerikanska leverantörer av datacenterutrustning som de arbetat med under en längre tid.

– Vi har ett antal viktiga teknikpartner som vi arbetar med, framför allt de amerikanska leverantörerna. Nu tar vi in Huawei som ett komplement och tanken är att det här ska bli ett viktigt partnerskap, säger Per Sedihn.

Han berättar att det nu handlar om att bygga upp partnerskapet med den kinesiska leverantören.

– Vi har ju haft partnerskap med de här amerikanska leverantörerna i 10–20 år. Det är en process att lära känna varandra, och det handlar både om att förstå varandra i affärsdialogen och lära känna reglerna i olika kulturer.

Linda Liang som är Sverigechef för Huawei Enterprise berättar att de är i början av den här satsningen. Hon kom själv till Sverige 2017 och började då bygga upp den här verksamheten som nu består av 50 personer.

– Den här verksamheten är inte lika känd som konsumentdelen eller telekomutrustning, men det är en strategisk satsning för oss och vi gör stora investeringar. Vi placerar också forskning och utveckling här, och det ska fungera som en brygga mellan Sverige och vårt huvudkontor för forskning och utveckling.

När det gäller enterprisedelen är Huaweis målsättning att dubbla den verksamheten i Sverige under 2019, även om de inte berättar från vilka nivåer. En nyckel där är partners och därför är de mycket fokuserade på att locka till sig partners i dag. De har tre certifierade Huaweidistributörer i Arrow, Pedab och Also, och totalt ett femtiotal partners inriktade på enterprise.

– Vi säljer ingenting direkt till slutkunder i Sverige. För oss är ekosystemet väldigt viktigt och det skiljer oss från en del andra här. Om man ser på de som besöker oss i dag är det många som inte är partners i dag, det finns ett stort intresse, både stora och små.

Läs mer: 
Huawei räds inte övervakning från EU
Huaweis finanschef stämmer Kanada efter gripandet